Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 6. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1) Záměry a prodeje obecních pozemků.
2) Bezúplatný převod pozemků na obec.
3) Rekonstrukce šoltéství na centrum vybavenosti.
4) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany