Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 30. 9. 2013 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1) Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2012.
2) Financování rekonstrukce šoltéství.
3) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany