Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1) Výběr poplatků za komunální odpad a za psy v letech 2010-2013 a přijetí navazujících opatření
2) Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření
3) Inventarizace majetku, finanční směrnice
4) Příprava aktualizované vyhlášky o místních poplatcích
5) Průběh rekonstrukce šoltéství včetně financování
6) Příprava rozpočtového výhledu a rozpočtu na r. 2014
7) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany