Přeskočit na obsah

Informační seminář k dotacím pro občany 13. ledna 2016 – Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

Moravskoslezský kraj pořádá ve středu 13. ledna 2016 od 15.00 hodin v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů v Krnově informační seminář ke kotlíkovým dotacím a k možnosti čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám 2016. Seminář je určen pro občany všech obcí a měst Krnovska. Zájemci se mohou dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

V roce 2016 budou moci občané čerpat prostředky na výměnu starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za kotle na pevná paliva, biomasu nebo kombinaci obou (vždy s emisní třídou 5+), tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. Vlastník nemovitosti může získat až 95procentní dotaci na nový kotel. Státní dotace pokryje 70 až 80 procent nákladů, pět procent uhradí Moravskoslezský kraj, pětiprocentní příspěvek získá žadatel z Krnova, Osoblahy, Bohušova, Hlinky, Rusína a Slezských Pavlovic za prioritní území a vlastníkům krnovských nemovitostí pět procent přidá město Krnov.

Podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“, na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech, vyhlásil Moravskoslezský kraj 18. prosince. Jeho cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů tepla k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností. Žádosti o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě, osobně na podatelně nebo poštou, v období od 1. února 2016 do 29. dubna 2016. Podrobné informace najdete na www.lokalni-topeniste.cz, se svými dotazy se zároveň můžete obracet na krajskou „kotlíkovou“ linku 595 622 355 a e-mailovou adresu kotliky@msk.cz.

Nová zelená úsporám je program ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, a je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. Více informací je zveřejněno na www.novazelenausporam.cz.