Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 12. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Územní plán obce – prodloužení platnosti
2. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na léta 2017 a 2018
4. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
5. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
6. Věcná břemena ve prospěch ČHMÚ Praha na pozemcích p. č. 3902/2 a 3910/4
7. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Help-in)
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2016