Přeskočit na obsah

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

Obec Heřmanovice obdržela od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje veřejnou vyhlášku s názvem Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Tuto vyhlášku najdete na našem webu zde. Návrh se týká i území obce Heřmanovice, takže stojí zato se s ním seznámit a v souladu s možností, která je ve vyhlášce uvedena, případně podávat k návrhu připomínky. Celé znění aktualizace územního plánu našeho kraje je velmi rozsáhlé a lze je najít na adrese
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uzemni_planovani/aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje-a-zur-msk-52182/

Písemné připomínky k návrhu může podávat každý, nejpozději do 29. 7. 2015.