Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 29. 6. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2014
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
3. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2014
4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
5. Projednání návrhu České pošty na zajištění poštovních služeb obcí a rozhodnutí o návrhu
6. Upřesnění formulace bodu 2.g) Usnesení ZO ze dne 10.11.2014
7. Projednání Zásad poskytování příspěvků občanům, rozhodnutí ZO.
8. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
9. Současné pronájmy obecních pozemků.
10. Projednání a rozhodnutí k dotacím od ZIF
11. Projednání aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků, rozhodnutí o návrhu
12. Záměr pronájmu obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
13. Projednání a rozhodnutí o smlouvě na dotaci „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“ z rozpočtu obce
14. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
15. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
16. Vodovod – rekonstrukce horní části vodovodu Forvíz
17. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany