Přeskočit na obsah

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby

 PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME
PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2021

 

POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2021:

Kč 700,- Kč / osoba – občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy

Kč 1000,- Kč / nemovitost – za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1340 + číslo popisné nebo evidenční

 

SAZBA POPLATKU ZA PSA ČINÍ NA ROK 2021:

a) za jednoho psa: 100Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele: 200Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65let: 50Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let: 100Kč.

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 1341 + číslo popisné nebo evidenční

 

POPLATEK ZA ODBĚR VODY na rok 2021:

Kč 550,- / osoba / rok – občané s trvalým pobytem v obci včetně DPH

Kč 1100,- / nemovitost / rok – majitelé nemovitosti, kteří nemají trvalý pobyt v obci včetně DPH

Variabilní symbol pro úhradu bankou či složenkou: 2310 + číslo popisné nebo evidenční

 Nájemné bytů včetně služeb je možno také hradit převodem či složenkou s variabilním symbole 3612 + číslo popisné a číslo bytu, do poznámky příjmení a jméno nájemce.