Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 25. 1. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 a rozpočtových výhledů na léta 2022 a 2023
5. Žádost o dotaci Holčovice
6. Prodeje a pronájmy pozemků
7. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany