Přeskočit na obsah

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice se koná dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty.
6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.
7. Volba starosty.
8. Volba místostarosty.
9. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
10. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů výboru.
11. Stanovení odměn zastupitelů.
12. Organizační záležitosti – schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva a stanovení termínu příštího zasedání.
13. Různé.
14. Závěr

Na zasedání zveme všechny občany