Přeskočit na obsah

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 31. 10. 2022

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni obecního úřadu Heřmanovice 136
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 – Příloha 3 – Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanovice