Přeskočit na obsah

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚP HOLČOVICE A O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLČOVICE

Naše čj.: KRNOOVZP-166919/2023 jira
Naše sp. zn.: OVZP-30504/2023-jira 326.1 A/10
Vyřizuje: Jiras Martin, Ing.
Telefon: 554 697 712
E-mail: mjiras@mukrnov.cz
Datum: 13. 12. 2023

 

Veřejné projednání návrhu územního plánu HOLČOVICE s odborným výkladem se koná dne 17. ledna 2024 od 15:00 hod. v obecním domě v Holčovicích, č. p. 241.

 

Návrh územního plánu Holčovice spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednání (dále též jen „návrh ÚP HOLČOVICE“) je v tištěné podobě k veřejnému nahlédnutí ode dne 13.12.2023 do dne konání veřejného projednání na Obecním úřadě v Holčovicích.

 

Dále jsou dokumentace k nahlédnutí na webových stránkách města Krnova (www.krnov.cz pod odkazem „RADNICE“ – „Územní plánování“ – „Územní plány – spádové obce“ – „Projednávaná územně plánovací dokumentace“ – „územní plán Holčovice – návrh pro veřejné projednání“) a obce Holčovice (http://www.obecholcovice.cz pod odkazem „Obec“ – „Územní plán“ – „návrh územního plánu Holčovice s vyhodnocením vlivů pro veřejné projednání“).

 

DOKUMENT KE STAŽENÍ – OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚP HOLČOVICE A O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLČOVICE