Přeskočit na obsah

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZEN 2023

Římskokatolická farnost Holčovice a Římskokatolická farnost Heřmanovice

HOLČOVICE, KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
12. 3. 2023 NEDĚLE – 9:00 HOD., 3. NEDĚLE POSTNÍ
26. 3. 2023 NEDĚLE – 9:00 HOD., 5. NEDĚLE POSTNÍ

HEŘMANOVICE, KOSTEL SV. ONDŘEJE
5. 3. 2023 NEDĚLE  –  9:00 HOD., 2. NEDĚLE POSTNÍ
19. 3. 2023 NEDĚLE – 9:00 HOD., 4. NEDĚLE POSTNÍ

Postní příprava na oslavu Velikonoc muže mít rozmanité projevy, které se vhodně upravují podle potřeb doby.

Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 1/ modlitba, 2/ odříkání – „půst“, 3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my.

Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

Po každé mši svaté je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

BOHOSLUŽBY V SOUSEDNÍCH FARNOSTECH: 
Město Albrechtice neděle 7:00 hod. Charitní domov, kaple sv. Rodiny, Město Albrechtice farní kostel 9:30 hod., Hynčice 8:00 hod., Vrbno p/Pradědem neděle 9:00 hod., Zlaté Hory město neděle 9:00 hod., Poutní místo Maria Hilf neděle 10.30 hod. a 15:00 hod.

V NUTNÉM PŘÍPADĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH, POHŘEBNÍ OBŘADY VOLEJTE:
P. Mgr. Pavel Zachrla, ŘKF Holčovice, Tel.: 00420 777 888 750
nebo P. Mgr. Jan Randa, ŘKF Město Albrechtice, Tel.: 00420 603 954 379
nebo P. Mgr. Karel Doležel, děkan, ŘKF Krnov, Tel.: 00420 603 976 777