Přeskočit na obsah

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na pronájmy či pachty níže uvedených pozemků

Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce pronajmout či propachtovat níže uvedené pozemky, a to za podmínek specifikovaných u jednotlivých pozemků.

Záměr obce Heřmanovice na pronájmy či pachty je zde.

Žádosti o pronájem nebo pacht níže uvedených pozemků obec přijímá do 5. 3. 2023.

V Heřmanovicích dne 17. 2. 2023