Přeskočit na obsah

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026.

AOPK ČR – RP Olomoucko
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY
Šumperská 93
790 01 Jeseník
tel.: 607 236 592
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www.olomoucko.nature.cz

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0148/OM/2023 – 5 VYŘIZUJE: Miloš Vlček DATUM: 19. září 2023

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) ze zákazu provádět chemický posyp cest dle § 26 odst. 1 písm. h) zákona na území CHKO Jeseníky „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026.

Rozhodnutí ke stažení zde.