Přeskočit na obsah

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 27. 6. 2023 , č. usnesení 6/67. Je  zveřejněn  na elektronické úřední desce  MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRKa v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:  Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí  č. 29 v domě  Evropy  – 2. patro  (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu – FIN 2-12 M
Návrh zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí – Mikroregion Krnovsko za rok 2022
Návrh zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku – obcí Mikroregion Krnovsko
Návrh výkazu zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – Mikroregion Krnovsko
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko
Návrh přílohy územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – Mikroregion Krnovsko