Přeskočit na obsah

Schválený Závěrečný účet za rok 2022 a Účetní závěrka za rok 2022 obce Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že schvalený Závěrečnéhy účet a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 na Veřejném zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice dne 26. 6. 2023 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice 136, Heřmanovice 793 74, v kanceláři (1. patro).
Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12 M – obce Heřmanovice
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obce Heřmanovice
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Inventarizační zpráva za rok 2022
Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2022
Zpráva o přijatých opatřeních podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 202 2