Přeskočit na obsah

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6 ze dne 25. 9. 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 25. 9. 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.6, konaného dne 25. 9.2023 – Příloha 1 – Komunity a energetika: obce v roli klíčového hráče pro rozvoj komunitní energetiky
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.6, konaného dne 25. 9.2023 – Příloha 2 -Schválené rozpočtového opatření č. 9/2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.6, konaného dne 25. 9.2023 – Příloha 3 -Schválená smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemena na p.č. 4200 v k. ú. Heřmanovice (včetně doprovodné žádosti)
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.6, konaného dne 25. 9.2023 – Příloha 4 – Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku dle GP (část 4396/1)