Přeskočit na obsah

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO a informace k uplynulému období
4. Rozpočtová opatření
5. Energorozvody – smlouva o smlouvě budoucí
6. Česká pošta v obci
7. Žádosti o dotace a dary
8. Inovace dětského hřiště v centru obce
9. Regulace dopravy v obci
10. Nakládání s odpady
11. Nová zelená úspora Light v obci s MAS Krnovsko
12. Záměry prodeje pozemků, jiné žádosti k pozemkům
13. Různé (prostředí, lavičky, …)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany