Přeskočit na obsah

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892050 – Horní část obce (nad křižovatkou)

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6. 6. 2023 od 8:00 do 17:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Heřmanovice (okres Bruntál)
č. p. 164, 167, 178, 179, 181, 185, 254, 280, 295, 307, 311, 381, 399, 408, 474, 477, 533
č. ev. 4

Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce, a. s.