Přeskočit na obsah

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060879404 dne 30. 3. 2023 od 8:00 do 16:00 v části obce Heřmanovice

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Heřmanovice (okres Bruntál)
– č. p. 435
Holčovice (okres Bruntál)
část obce Holčovice
– č. p. 60, 131, 136, 157, 160, 162, 167, 172, 179, 193, 198, 207, 209, 212, 220, 221, 231
část obce Komora
– č. p. 2, 5-9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 40-46, 48-59, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 230, 248,
– č. ev. 1, 3, 9, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28
kat. území Komora (kód 640883): parcelní č. 92/1, 195/14, 213/26
část obce Spálené
– č. p. 4, 5, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 44, 47-51, 53, 56, 58, 59, 60, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 89, 93, 95, 98, 101, 102,  105, 106, 110, 111, 112, 113, 115-119, 122-126, 128, 129, 132, 133, 136, 138, 139, 141, 147, 148, 149, 153, 155, 156, 159, 160, 166, 167, 170, 171, 174, 176, 178, 182, 183, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 208-212, 214, 216, 217, 218, 220, 225, 227, 228, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 243-248,
251-256, 258, 260
– č. ev. 1, 2, 4, 5, 6, 8-13, 15, 18, 21, 22, 26-31, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 61, 64, 66
kat. území Spálené (kód 640891): parcelní č. 29/2, 67, 79/2, 603/1, 883
kat. území Holčovice (kód 640867): parcelní č. 195/15

 

Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.

Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým.

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.