Přeskočit na obsah

AOPK ČR – RP Olomoucko – Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek území CHKO Jeseníky dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Vyvěšeno dne: 15. 4. 2024
Bude sejmuto dne: 29. 5. 2024

AOPK ČR – RP Olomoucko
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY
Šumperská 93
790 01 Jeseník
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
web: www.nature.cz
NAŠE Č. J.: SR/0420/OM/2024-3

Celý dokumment zde: Oznámení – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky – PDF