Přeskočit na obsah

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 1 – Schválená Účetní závěrka za rok 2023 obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 2 – Schválený Závěrečný účet za rok 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 3 – Rozpočtová opatření 3/2024 a 4/2024 brána na vědomí
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 4 – Schválená rozpočtová opatření č. 5/2024
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 5 – Prodej dle GP (části p.č. 963 a části 964)
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 6 – Koupě části pozemku do vlastnictvi obce Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 7a – Nesouhlas s prodejem části p.č. 4395/17
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 7b – Souhlasí s prodejem části komunikace p.č. 4395/3
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 8 – Záměr obce Heřmanovice – pronáj části pozemku p.č. 1312/1
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 9, konaného dne 10. 6. 2024 – Příloha 9 – Záměr obce Heřmanovice – pronájem části pozemku p.č. 3609/1