Přeskočit na obsah

Zahájení řízení o žádosti ve věci vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v CHKO Jeseníky, vstupovat mimo vyznačené cesty NPR v CHKO Jeseníky a vstupovat mimo vyznačené cesty v dalších MZCHÚ v CHKO Jeseníky

Vyvěšeno dne: 21. 5. 2024
Bude sejmuto dne: 6. 6. 2024

AOPK ČR – RP Olomoucko
oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY
Šumperská 93
790 01 Jeseník
ID DS: hwzdyhr
e-mail: jeseniky@nature.cz
www: nature.cz
NAŠE Č. J.: SR/0435/OM/2024-3

Celý dokumment zde: Oznámení – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky – PDF