Přeskočit na obsah

Aktuality

POŘAD BOHOSLUŽEB BŘEZEN A VELIKONOCE 2024

Římskokatolická farnost Holčovice a Římskokatolická farnost Heřmanovice

HOLČOVICE, KOSTEL NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE
3.3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD. 3. NEDĚLE POSTNÍ
6.3. 2024 ČTVRTEK 9:30 HOD. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POHODA, BRUNTÁL
17.3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 5. NEDĚLE POSTNÍ
28.3. 2024 ČTVRTEK 9:00 HOD., OSTRAVA KATEDRÁLA, MISSA CHRISMATIS – SVĚCENÍ OLEJŮ
31. 3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., SLAVNOSTNÍ MŠE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
OBNOVA KŘESTNÍCH SLIBŮ, ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍ SVÍCE A POKRMŮ

HEŘMANOVICE, KOSTEL SV. ONDŘEJE
10.3.2024 NEDĚLE 9:00 HOD., 4 NEDĚLE POSTNÍ
24. 3. 2024 NEDĚLE 9:00 HOD., KVĚTNÁ NEDĚLE ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ JÍVY, ČETBA PAŠIJÍ
29.3. 2024 PÁTEK 15:00 HOD., KŘÍŽOVÁ CESTA
1. 4. 2023 PONDĚLÍ 9:00 HOD., VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, SLAVNOSTNÍ MŠE
OBNOVA KŘESTNÍCH SLIBŮ, ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍ SVÍCE A POKRMŮ

Po každé mši svaté je možnost přistoupit ke svátosti smíření.

BOHOSLUŽBY V SOUSEDNÍCH FARNOSTECH: Město Albrechtice neděle 7:00 hod. Charitní domov, kaple sv. Rodiny, Město Albrechtice farní kostel 9:30 hod., Hynčice 8:00 hod., Karlovice neděle 8:00 hod., Vrbno p/Pradědem neděle 9:30 hod., Zlaté Hory město neděle 9:00 hod., Poutní místo Maria Hilf neděle 10.30 hod. a 15:00 hod.

Pořad velikonočních bohoslužeb na stránkách Biskupství ostravsko-opavské: https://www.doo.cz

V NUTNÉM PŘÍPADĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH, POHŘEBNÍ OBŘADY VOLEJTE: P. Mgr. Pavel Zachrla, ŘKF Holčovice, Tel.: 00420 777 888 750 nebo P. Mgr. Jan Randa, ŘKF Město Albrechtice, Tel.: 00420 603 954 379 nebo P. Mgr. Karel Doležel, děkan, ŘKF Krnov, Tel.: 00420 603 976 777

Nemocnice ruší zákaz návštěv

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o. s ohledem na lepší epidemiologickou situaci ruší od soboty 2. března 2024 (včetně) zákaz návštěv. Nemocnice apeluje na všechny, kteří mají akutní respirační onemocnění, aby návštěvu pacienta odložili s ohledem na jeho zdraví, zdraví dalších pacientů i zaměstnanců nemocnice.

Děkujeme

Připravuje se Lesní slavnost Lapků z Drakova XIX. ročník 20. – 21. 7. 2024 sobota / neděle

Lesní slavnost Lapků z Drakova je vydařenou a ojedinělou akcí v celém jesenickém regionu. Původní myšlenkou vzniku této akce v roce 2005 byla naše výzva a vyhlášení záměru záchrany pozůstatku historické stavby, jedinečné technické památky Lorenzovy huti. Ta se nachází v lese na Drakově. Letos připravujeme již XIX. ročník Lesní slavnosti Lapků z Drakova. Návštěvníci si zde budou moci prohlédnout záchranné stavební práce historické dřevouhelné hutě, ojedinělé technické památky Jesenicka. Veškeré stavební práce a financování zajišťuje obec Heřmanovice s podporou Moravskoslezského kraje. Spolek Přátelé Vrbenska svojí výzvou a pořádáním lesní slavnosti každoročně připomíná význam tohoto místa a dávnou hornickou na Jesenicku. Ve spolupráci s obcí Heřmanovice vzpomene na letošní Lesní slavnosti lapků z Drakova celou její historii. Představíme zde záměry a možnosti využití této technické památky.

Lesní slavnost významně podporuje kulturně společenskou činnost a letní prázdninové aktivity vrbenska a jesenicka. Důraz klademe na využití volného času mládeže. Projekt nesporně přispívá k rozvoji cestovního ruchu v jesenicku. Příznivě také rozvíjí příhraniční spolupráci s Polskem. Slavnost Lapků z Drakova se stala oblíbenou vzpomínkovou tradicí a je regionálně velmi známá. Propagace mediálními společnostmi pozitivně propaguje Jeseníky a naše město Vrbno pod Pradědem.

Postupně se slavnost stala jednou z největších akcí v jesenickém regionu. Dlouhodobě se snažíme udržet vysokou organizační a programovou kvalitu. Mezi návštěvníky jsou nejvíce zastoupeny rodiny s dětmi. Návštěvníci přijíždějí i z velmi vzdálených míst ČR a zamlouvají si ubytování v okolních penzionech již několik měsíců dopředu. Slavnost byla několikrát oceněna, např. oceněním „Nejlepší projekt“ Nadace OKD v České republice. Obdrželi jsme uznání Olomouckého kraje „YES LIKE“ – za ocenění nejlepší akce Cestovního ruchu v Jeseníkách. Podporuje nás Moravskoslezský kraj, město Vrbno pod Pradědem, obec Heřmanovice a někteří zdejší podnikatelé a přátelé. Spolupracují s námi i okolní obce, spolky a kulturní agentury.

Hlavním našim partnerem jsou Biskupské lesy, kteří jsou vlastníci lesa. Spolupracují s námi a doplňují program lesnickými aktivitami. Je to naše největší akce a organizačně i finančně nejnáročnější aktivita. Záštitu projektu poskytl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška a senátor parlamentu ČR Ladislav Václavec.

Pomozte nám zachovat a udržet tuto úspěšnou a oblíbenou novodobou tradici.

Připravujeme Drakov 2024.pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj + Jak vyplnit daňové přiznání online

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v březnu uskuteční 54 výjezdů do vybraných obcí, aby občanům usnadnili podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023. Finanční úřad zřizuje k této problematice také speciální informační linku.

Informační linka na tel. čísle 596 651 177 bude v provozu od 4. března do 2. dubna v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a v pátky od 08:00 do 14:00 hodin.

 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj od pondělí 25. března do úterý 2. dubna rozšiřuje i úřední hodiny podatelen na všech svých pracovištích, a to ve všech pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

Do 2. dubna, kdy letos končí lhůta pro podání „papírového“ formuláře daňového přiznání, vyjedou zaměstnanci územních pracovišť finančního úřadu vybírat „papírová“ přiznání celkem do dvanácti obcí v Moravskoslezském kraji. V šesti obcích, v nichž bylo vloni zrušeno územní pracoviště (Hlučín, Fulnek, Frýdlant nad Ostravicí, Bohumín, Orlová, Český Těšín), bude finanční úřad poskytovat své služby každé pondělí a středu počínaje pondělím 4. března a konče středou 27. března.

V obcích Vítkov, Studénka, Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Vrbno pod Pradědem, Rýmařov mohou občané osobně podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob* v těchto termínech:

Obec Den Hodina Místo
Vítkov 12.03.2024 09:00 – 16:00 Městský úřad, náměstí Jana Zajíce 7 Vítkov
Frenštát pod Radhoštěm 06.03.2024 8:00-12:00 12:30-16:00 Městský úřad nám. Míru 1, Frenštát p. Radhoštěm
Studénka 06.03.2024 8:00-12:00 12:30-16:00 Městský úřad, nám. Republiky 762  Studénka
 Bílovec 06.03.2024 8:00-12:00 13:00-16:00 Městský úřad, Slezské náměstí 1  Bílovec
Vrbno pod Pradědem 27.03.2024 08:00 – 17:00 Přístavba MěÚ, Vrbno pod Pradědem
Rýmařov 27.03.2024 08:00 – 17:00 Středisko volného čas, Okružní 10, Rýmařov

Úředníci svou přítomností v obcích vychází vstříc především lidem, kteří upřednostňují osobní formu komunikace před komunikací elektronickou a nevztahuje se na ně povinnost podat daňové přiznání elektronicky. **

Jednání budou ve většině případů probíhat buď v budovách městských a obecních úřadů nebo v prostorách Úřadu práce. V obci Hlučín naleznete úředníky přímo v prostorách bývalého Územního pracoviště v Hlučíně. Úředníci přiznání převezmou, případně zkontrolují, zda je daňové přiznání úplné a formálně správné, zda neschází povinné přílohy. Blízkost domova dává občanům možnost scházející listiny průběžně doplnit, opravit nesprávnosti, konzultovat s úředníky nejasnosti, případně podat Oznámení o osvobozených příjmech.

Formuláře daňových přiznání k ručnímu vyplnění lze získat na výjezdech v obcích a na územních pracovištích finančního úřadu, ale jsou k vytištění také na www.financnisprava.cz, v záložce Daňové tiskopisy zde. I osobám, které dávají přednost osobnímu doručení daňového přiznání v papírové podobě, doporučuje finanční úřad vyplnění elektronického formuláře na portálu  MOJE daně. Vyplnění v elektronickém formuláři zabere méně času a vyplněné přiznání je možno nejen elektronicky odeslat, ale také zobrazit a vytisknout. 

V případě, že se občan rozhodne pro elektronickou formu podání, končí jeho zákonná lhůta pro podání přiznání o měsíc později, až 2. května 2024. Návod, jak podat elektronické přiznání, naleznete v příloze této zprávy.

S využitím služeb daňového poradce nebo advokáta lze podat přiznání do 1. července 2024. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  

Podrobnější informace k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a k problematice podávaných daňových přiznání jsou uveřejněny na www.financnisprava.cz včetně odpovědí na nejčastější dotazy, například zde a zde.

V Ostravě dne 13. února 2024

 

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí

* Pro zdaňovací období 2023 je platný tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v základním tvaru – vzor č. 28 a tiskopis přiznání ve zkráceném tvaru – vzor č. 5.

** Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové přiznání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Další informace k problematice datových schránek jsou v dokumentu Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám .

 

Návod – Jak vyplnit daňové přiznání on-line