Přeskočit na obsah

Aktuality

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 12. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Pořízení aktualizovaného plánu obce
5. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtových výhledů na léta 2018 a 2019
7. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany