Přeskočit na obsah

OSTATNÍ

Neřezané a ostatní položky

Pošta Heřmanovice, PSČ 793 74, bude z personálních důvodů na straně České pošty uzavřena v období od 8. 9. do 19. 9. 2014

Pošta bude uzavřena v termínu: od 8. 9. do 19. 9. 2014

Veškeré uložené zásilky k vyzvednutí budou v této době ukládány na poště Zlaté Hory v Jeseníkách. Veřejnost bude o této skutečnosti informována v dostatečném předstihu informačním plakátem na vstupních dveřích pošty. Doručování zásilek zůstává v obci beze změny.

Čištění a revize komínů

Dne 24. 6. 2011 bude kominická firma provádět v obci Heřmanovice povinné prohlídky a čištění komínů.

Čistění komínů

Čistění komínů

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

v obci, místní části, ulici: Heřmanovice – vše v místě vyvěšení

Od spodního konce celá obec až po č.256 nad statkem za křižovatkou na Zl. Hory.

ve dnech: 21. 4. 2011 v době od: 08:00 do: 15:00

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením §25,odst.4. písm. d), bod 6 zákona č.458/2000Sb.
o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření
k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.
Děkujeme za pochopení.

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době
považovat za zařízení pod napětím!

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

v obci, místní části, ulici: Heřmanovice – vše v místě vyvěšení

Od horního konce vše po č. 256 nad statkem před křižovatkou na Zl. Hory.

ve dnech: 26. 4.  2011 v době od: 08:00 do: 16:00

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením §25,odst.4. písm. d), bod 6 zákona č.458/2000Sb.
o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření
k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě.

Děkujeme za pochopení.

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době
považovat za zařízení pod napětím!

Bližší informace můžete získat na poruchové lince 840 850 860