Přeskočit na obsah

Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Úřední deska obce Heřmanovice – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 6

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2023
OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 5. 9. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 6 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Schválené rozpočtové opatření č. 6 starostou obce Heřmanovice č. 6 ze dne 5. 9. 2023

Schválený Závěrečný účet za rok 2022 a Účetní závěrka za rok 2022 obce Heřmanovice

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že schvalený Závěrečnéhy účet a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 na Veřejném zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice dne 26. 6. 2023 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice 136, Heřmanovice 793 74, v kanceláři (1. patro).
Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – FIN 2-12 M – obce Heřmanovice
Výkaz zisku a ztráty územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržností – obce Heřmanovice
Rozvaha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Inventarizační zpráva za rok 2022
Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob
Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti – obce Heřmanovice
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice, IČ 00295981 za rok 2022
Zpráva o přijatých opatřeních podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice za rok 202 2

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 5

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 26. 6. 2023
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření zastupitelstvem obce Heřmanovice č. 5 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 26. 6. 2023 – návrh
Schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 26. 6. 2023

Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 3/2023

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2023

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 3/2023, schváleno Správní radou  MRK  dne 20. 6. 2023, č. usnesení 3/117, je  zveřejněno  na elektronické úřední desce  MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRKa v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:  Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí  č. 29 v domě  Evropy  – 2. patro  (kancelář MRK).
Obec je členem Mikroregionu Krnovsko
Ropatření č. 3/2023 Mikroregionu Krnovsko zde.