Přeskočit na obsah

Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Úřední deska obce Heřmanovice – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2024-2025

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2023 a výhled na roky 2024-2025 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Návrh rozpočtu obce na rok 2023
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 včetně plnění za rok 2022
Návrh rozpočtu obce na rok 2023 – Podklady pro tvorbu rozpočtu 2023 a výhledů 2024 a 2025 pro účetní
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2024-2025

Druhé předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice, které bylo schválené na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Druhé předložené rozpočtové opatření na ZO obce Heřmanovice schválené na ZO dne 12. 9. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
Druhé předložené rozpočtové opatření na ZO obce Heřmanovice, které bylo schválené dne 12. 9. 2022

První předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice schvalené starostou, které bylo dané na vědomí na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
První předložené rozpočtové opatření na ZO, schválené starostou, které ZO vzalo na vědomí dne 12. 9. 2022
Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření brané na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ).
První předložené rozpočtové optaření na ZO Heřmanovice dne 12. 9. 2022 schválené starostou, které ZO vzalo na vědomí

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022

Vyvěšeno dne: 7. 9. 2022

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022, schváleno Správní radou MRK dne 1. 9. 2022, č. usnesení 4/114. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK).
Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022