Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 12. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Územní plán obce – prodloužení platnosti
2. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření
3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na léta 2017 a 2018
4. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích
5. Multifunkční centrum obce – aktuální stav
6. Věcná břemena ve prospěch ČHMÚ Praha na pozemcích p. č. 3902/2 a 3910/4
7. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Help-in)
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Návrh rozpočtu obce Heřmanovice na rok 2016

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 21. 9. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1. Zásady stanovení cen vodného
2. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3
3. Pronájem obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
4. Projednání a rozhodnutí o žádosti organizace Benjamínek Krnov o příspěvek z rozpočtu obce
5. Projednání a rozhodnutí o příspěvku na dítě v mateřské škole
6. Spisový řád a skartační řád obce
7. Veřejnoprávní smlouva s Městem Albrechtice o přenesení působnosti na úseku projednávání přestupků (§ 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.)
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
9. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 29. 6. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:
1. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2014
2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
3. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2014
4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2014 včetně souhlasu a opatření
5. Projednání návrhu České pošty na zajištění poštovních služeb obcí a rozhodnutí o návrhu
6. Upřesnění formulace bodu 2.g) Usnesení ZO ze dne 10.11.2014
7. Projednání Zásad poskytování příspěvků občanům, rozhodnutí ZO.
8. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 2
9. Současné pronájmy obecních pozemků.
10. Projednání a rozhodnutí k dotacím od ZIF
11. Projednání aktualizace Zásad pronájmu obecních pozemků, rozhodnutí o návrhu
12. Záměr pronájmu obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení
13. Projednání a rozhodnutí o smlouvě na dotaci „Lesní slavnost Lapků z Drakova 2015“ z rozpočtu obce
14. Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
15. Prodeje a pronájmy pozemků nezbytných pro obsluhu domu či firmy
16. Vodovod – rekonstrukce horní části vodovodu Forvíz
17. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 23. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření
2) Zpráva o inventarizaci majetku obce
3) Multifunkční centrum obce – informace o aktuálním stavu
4) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu pro ČHMÚ (měření vydatnosti a teploty podzemních vod)
5) Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro obsluhu domu
6) Vodovod – měření odběru, náklady a cena vody
7) Různé (poplatky za komunální odpad, apod.)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.