Přeskočit na obsah

Úřední deska – ostatní

Úřední deska obce Heřmanovice – ostatní

Sčítání lidu – pomoc s on-line sčítáním

Vážení spoluobčané,

od 27. 3. 2021 bude probíhat sčítání lidu. Bližší informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách a na úřední desce.

Nabízíme vám pomoc při vyplňování on-line dotazníku.
On-line sčítání bude probíhat od 27. 3. do 11. 5. 2021.
Každý z Vás má možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.

K dispozici bude v knihovně na Obecním úřadě
Miroslav Zeman v těchto termínech:

Pondělí    29. 3. 2021       od 13 do 16 hodin a
Středa      7. 4. 2021         od 9 do 12 hodin

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 – SČÍTÁNÍ LIDU

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Zprava ke stažení

Aktuální informace o sčítaní lidu 24. 3. 2021:

Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst

Část obce Heřmanovice v obci Heřmanovice

Sčítací komisaři

Martin Pospíšil
Číslo průkazu: 90-07-03019
Čísla sčítacích obvodů

Hana Lukáčová
Číslo průkazu: 90-07-07366
Čísla sčítacích obvodů

Kontaktní místa

Vrbno pod Pradědem
Jesenická 256/12
79326
Vrbno pod Pradědem
Kontaktní místo ČP – Detail

Sčítání 2021
Více informací na www.scitani.cz

Informace pro občany – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Zprava ke stažení

Informace FÚ MSK pro občany k dani z nemovitostí

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad, raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do sběrných boxů.

Zprava ke stažení