Přeskočit na obsah

Úřední deska – ostatní

Úřední deska obce Heřmanovice – ostatní

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Žádost Muzea východních Čech v Hradci Králové, IČO 00088382, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové (dále také žadatel) ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazů daných ustanovením § 49 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu sběru, držení, pěstování a dopravování pampelišky bahenní (Taraxacum palustre), zařazené v příloze II. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny (dále jen „vyhláška“), v kategorii ohrožených druhů, za účelem vědeckého studia.

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zahajeni KE STAŽENÍ ZDE.

OBEC HEŘMANOVICE společně s místní akční skupinou ROZVOJ KRNOVSKA REGION V POHYBU vás zve na poradenství – Nová zelená úsporám Light

Poradenství v obci pro seniory a nízkopříjmové domácnosti.
Kdy: 19. 6. 2023 v pondělí 10:00 – 14:00
Kde: Obecní úřad Heřmanovice 136

Poradci:
Ing. Michal Heinrich
Tel.: 734 229 493
Ing. Anna Vaverová
Tel.: 774 513 025
nzul@maskrnovsko.cz

Vyberte si z nabídky dotací:
– Zateplení fasády
– Zateplení stropu
– Výměna oken
– Solární ohřev vody
– Zateplení střechy
– Zateplení podlahy
– Výměna vchodových dveří

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892050 – Horní část obce (nad křižovatkou)

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6. 6. 2023 od 8:00 do 17:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.

Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách a případně i dalším způsobem v místě obvyklým. Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Heřmanovice (okres Bruntál)
č. p. 164, 167, 178, 179, 181, 185, 254, 280, 295, 307, 311, 381, 399, 408, 474, 477, 533
č. ev. 4

Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce, a. s.