Přeskočit na obsah

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 12. 12. 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 12. 2022

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2023
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 2 – Schválené rozpočtové výhledy na roky 2024 a 2025
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 3 – Schválená aktualizace směrnice obce o finanční kontrole
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 4 – Schválená aktualizace směrnice o veřejných zakázkách
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 5 – Schválené rozpočtové opatření
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12.. 2022 – Příloha 6 – Schválená dohoda o provedení práce
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 7 – Rozhodnutí o prodloužení platnosti rozhodnutí MŽP k průzkumnému území Zlaté Hory a Heřmanovice
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 8 – Upozornění ČEZ na odstranění zeleně
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 9 – Dotace Římskokatolické farnosti Heřmanovice na opravu kapličky nad lomem