Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích

2) Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2014

3) Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2015 a rok 2016

4) Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131

Program:

1) Výběr poplatků za komunální odpad a za psy v letech 2010-2013 a přijetí navazujících opatření

2) Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření

3) Inventarizace majetku, finanční směrnice

4) Příprava aktualizované vyhlášky o místních poplatcích

5) Průběh rekonstrukce šoltéství včetně financování

6) Příprava rozpočtového výhledu a rozpočtu na r. 2014

7) Různé.

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany.