Přeskočit na obsah

Úřední deska – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Úřední deska Obce Heřmanovice – Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2021
5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021 včetně souhlasu a opatření
6. Projednání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2021
7. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021
8. Převod pozemku do vlastnictví obce
9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 6. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Rozpočtová opatření
5. Obecně závazná vyhláška obce o ukončení pronájmu obecních pozemků k 31.12.2022
6. Záměry prodeje pozemků
7. Prodeje pozemků
8. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 7. 3. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Zásady prodeje pozemků pro výstavbu RD
5. Stav pronájmu obecních pozemků
6. Rozpočtová opatření
7. Schválení darování těch částí pozemků, na nichž se nachází silnice III. třídy, patřící MSK
8. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
9. Prodeje a pronájmy pozemků
10. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 13. 12. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtových výhledů na léta 2023 a 2024
5. Rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Námitky a připomínky obce Heřmanovice k Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
8. Informace o dotaci na kůrovce a pracích v obecním lese
9. Informace o „Opravě horního vodovodu Heřmanovice“
10. Informace o dotacích na kotle od poloviny roku 2022
11. Záměr obce darovat pozemky MS kraji
12. Koupě pozemků do vlastnictví obce Heřmanovice
13. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
14. Prodeje a pronájmy pozemků
15. Žádosti o dotace a dary
16. Různé

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice

se koná 27. 9. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136

Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého ZO
4. Schválení přijetí dotace z projektu – Drakov
5. Rozpočtová opatření
6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
7. Tranzitní doprava obcí – informace
8. Převod pozemku do vlastnictví obce
9. Záměry prodeje a pronájmu pozemků
10. Prodeje a pronájmy pozemků
11. Různé (obecní les a další)

Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany