Přeskočit na obsah

Důležité

Oznámení o zahájení stavebního řízení – „Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. P. – Heřmanovice“bního řízení – 14. června 2024

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko) Bude sejmuto dne: 15. 7. 2024 MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV VITKRNVD_32589 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Naše č.j.: KRNOOVZP-83009/2024 maln Naše sp.zn.: OVZP/11683/2024/MALN Vyřizuje: Bc. Ivana Malinová Telefon: 554 697 603 E-mail: imalinova@mukrnov.cz Datum: 11.06.2024 zahajeni_staveb_rizeni_oprava_komun._vrbno_hermanovice  

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK – Odbor stavebního úřadu a územního plánování -OZNÁMENÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLATÉ HORY A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 14. června 2024

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko) Bude sejmuto dne: 24. 7. 2024 Č.j. dokumentu: MJ/36347/2024/SÚ/Kaš Jeseník 13.06.2024 Sp. značka: MJ/19542/2019 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a pro podepisování: Ing. Dana Kašparová Telefon: +420 584 498 146 projednani_zmeny_up_zlate_hory  

AOPK ČR – RP Olomoucko – Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí -vstupovat mimo vyznačené cesty v dalších MZCHÚ v CHKO Jeseníky za účelem sledování čápa černého 14. června 2024

Vyvěšeno dne: 14. 6. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko) Bude sejmuto dne: 24. 6. 2024 AOPK ČR – RP Olomoucko oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY Šumperská 93 790 01 Jeseník ID DS: hwzdyhr e-mail: jeseniky@nature.cz www: nature.cz NAŠE Č. J.: SR/0435/OM/2024–4 VYŘIZUJE: Pavel Janeček DATUM: 11. 6. 2024 agentura_ochr_prirody_moznost_vyjadreni  

OZNÁMENÍ OBČANŮM 6. června 2024

ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ NEBUDE ÚČETNÍ OBCE V TERMÍNU OD 11. 6. 2024 DO 18. 6. 2024 PŘÍTOMNA.  

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. června 2024

se koná 10. 6. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2023 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2023 včetně souhlasu a ...

ČEZ DISTRIBUCE – UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny dne 18. 6. 2024 od 8:00 do 16:00 a dne 20. 6. 2024 od 8:00 do 16:00 30. května 2024

Plánovaná odstávka dne 18. 6. 2024 od 8:00 do 16:00 zahrnuje tyto lokality: Zlaté Hory (okres Jeseník) část obce Dolní Údolí č. p. 1, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 66, 67, 74, 75, 88, 89, 94, 96, 99, 100, 102, 103, č. ev. 4 kat. území Dolní Údolí (kód 793132): parcelní č. 298, 599/1 část ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 4/2024 25. května 2024

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2024 bude zveřejněno do 31. 1. 2025 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 4 ze dne 15. 5. 2024 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 4/2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 ...

Mikroregion Krnovsko – Návrh závěrečného účtu za rok 2023 sestavený ke dni 31.12.2023, č.j. KRNOOSP-72085/2024 23. května 2024

Vyvěšeno dne: 23. 5. 2024 (Město Krnov Mikroregion Krnovsko) Bude sejmuto dne: mrk_navrh_zaverecneho_uctu_2023  

Zahájení řízení o žádosti ve věci vjíždění a setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace v CHKO Jeseníky, vstupovat mimo vyznačené cesty NPR v CHKO Jeseníky a vstupovat mimo vyznačené cesty v dalších MZCHÚ v CHKO Jeseníky 21. května 2024

Vyvěšeno dne: 21. 5. 2024 Bude sejmuto dne: 6. 6. 2024 AOPK ČR – RP Olomoucko oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY Šumperská 93 790 01 Jeseník ID DS: hwzdyhr e-mail: jeseniky@nature.cz www: nature.cz NAŠE Č. J.: SR/0435/OM/2024-3 Celý dokumment zde: Oznámení – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky – PDF  

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2023 včetně příloh 21. května 2024

Vyvěšeno dne: 20. 5. 2024 Bude sejmuto dne: 12. 6. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Návrh Závěrečného účtu a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2023 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice 136, Heřmanovice 793 74, v kanceláři (1. patro). Návrh závěrečného účtu ...

AOPK ČR – RP Olomoucko – Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky ze základních ochranných podmínek území CHKO Jeseníky dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 15. května 2024

Vyvěšeno dne: 15. 4. 2024 Bude sejmuto dne: 29. 5. 2024 AOPK ČR – RP Olomoucko oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY Šumperská 93 790 01 Jeseník ID DS: hwzdyhr e-mail: jeseniky@nature.cz web: www.nature.cz NAŠE Č. J.: SR/0420/OM/2024-3 Celý dokumment zde: Oznámení – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení Správa CHKO Jeseníky – PDF  

OZNÁMENÍ OBČANŮM – SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE VE DNECH 17. – 19. 5. 2024 13. května 2024

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2024 U BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (odkládejte POUZE velkoobjemový odpad, elektroodpad budeme svážet v červnu 2024)

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, konané na území České republiky ve dnech 7. – 8. června 2024:
– Svolání 1. zasedání OVK;
– Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt;
– OZNÁMENÍ O VOLBÁCH
7. května 2024

Vyvěšeno dne: 7. 5. 2024 starosta obce svolává 1. zasedání okrskové volební komise Heřmanovice na pondělí 13.05.2024 v 16:00 hod. v kavárně Obecního úřadu v Heřmanovicích.   Program: 1. Úvodní slovo k přípravě voleb 2. Složení slibu členů a zapisovatelky okrskové volební komise 3. Losování funkce předsedy a místopředsedy okrskové volební komise 4. Předání volebních materiálů (volební zákon, Pokyny pro postup okrskových ...

U P O Z O R N Ě N Í O B Č A N Ů M – 29. 4. 2024 29. dubna 2024

V PONDĚLÍ 29.4.2024 JE Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU UZAVŘEN KONTAKT: 605 852 059 731 505 123

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 26. dubna 2024

Vyvěšeno dne: 26. 4. 2024 Bude sejmuto dne: 31. 5. 2024 Čj.: 1834168/24/3200-11530-804492 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech ...

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15. dubna 2024

Vyvěšeno dne: 15. 4. 2024 zadost_106 _15_4_2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – platba daně z nemovitých věcí 13. dubna 2024

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava Na Jízdárně 3162/3 dne 709 00 MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ Čj.: 1420710/24/3200-11530-804492 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), oznamuje, že ode ...

OZNÁMENÍ OBČANŮM – DNE 10. 4. 2024 VE STŘEDU BUDE POŠTA I OBECNÍ ÚŘAD V HEŘMANOVICÍCH Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN 8. dubna 2024

 

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3/2024 30. března 2024

Vyvěšeno dne: 30. 3. 2024 bude zveřejněno do 31. 1. 2025 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 25. 3. 2024 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 3/2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené ...

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 11. 3. 2024 22. března 2024

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 8, konaného dne 11. 3. 2024 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.8, konaného dne 11. 3. 2024 – Příloha 1 – Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.8, konaného dne 11. 3. 2024 – Příloha 2 – Schválená Veřejnoprávní smlouva o vzájemné spolupráci při ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2/2024 20. března 2024

Vyvěšeno dne: 20. 3. 2024 bude zveřejněno do 31. 1. 2025 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 20. 3. 20244 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 2/2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova ...

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060942408 dne 10.4.2024 od 7:30 do 17:30 hodin 20. března 2024

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Heřmanovice (okres Bruntál) č.p. 1, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 103, 104, 131, 132, 135, 136, 137, 224, 236, 286, 347, 348, 350, 358, 394, 415, 437, 441, 454, 462, 463, 472, 473, 478, 500, 507, 520, 535 č. ev.12, 14 kat. území Hefmanovice ...

Služby města Zlatých Hor, a.s. oznamují, že pravidelný svoz TDO v Heřmanovicích se přesouvá z pondělí 1.4.2024 na středu 3.4.2024. Z důvodu Velikonočních svátků. 13. března 2024

Děkujeme za pochopení.

ROZHODNUTÍ – č.j. 0129/OM/2024-4 – AOPK ČR – RP Olomoucko oddělení, SPRÁVA CHKO JESENÍKY 13. března 2024

Rozhodnutí ke stažení zde: rozhodnuti_chrastal_vydra.pdf

Blíží se Velikonoce…  Sdělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 11. března 2024

Významné svátky v roce jsou spjaty s tradicí a přípravami. První, co mě napadá, je, že Velikonoce jsou spojeny s pomlázkou, prvními slunnými dny, kluky nahánějící holky po vsi, příležitostnými řidiči, kteří vyrazí projet svůj naleštěný vůz, ale také řidiči pod vlivem alkoholu, kteří se stávají nebezpeční nám i sobě samým. Podotýkám, že cyklista je také řidič! Téma ...

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, situovaných na území obce s RP Krnov pro vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami silnic nebo k zajištění bezpečnosti provozu 7. března 2024

stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_silnicich_ii._a_iii._tridy_na_uzemi_obce_s_rp_krnov.pdf priloha_1325880938_1_obecna_schemata.pdf

TISKOVÁ ZPRÁVA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj + Návod jak vyplnit daňové přiznání online 7. března 2024

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v březnu uskuteční 54 výjezdů do vybraných obcí, aby občanům usnadnili podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023. Finanční úřad zřizuje k této problematice také speciální informační linku. Informační linka na tel. čísle 596 651 177 bude v provozu od 4. března do 2. dubna v ...

Obec Heřmanovice vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese. 4. března 2024

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 4. 3. 2024 vyhlašuje Výzvu č. 18/2024/LES na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese. Výzva obce Heřmanovice ke stažení zde.

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice 4. března 2024

se koná 11. 3. 2024 v 18.00 hod. hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Zajištění požární ochrany obce 6. Topení v bytových domech obce 7. Prodeje a pronájmy obecních pozemků 8. Záměry prodeje, pronájmu a jiného převodu ...

Kontrola rekreačních objektů – sdělení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje 4. března 2024

Kontrola rekreačních objektů Rekreační chaty a chalupy jsou místem, na které se vždy v letních měsících rádi vracíme. Načerpáme zde energii a unikneme na chvíli od ruchu velkoměsta. V zimním období sem však zavítá málo kdo z nás, a proto se tyto objekty v zimním období stávají vhodnou příležitostí pro pachatele majetkové trestné činnosti. Ti si vybírají především odlehlé ...

TISKOVÁ ZPRÁVA – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj + Jak vyplnit daňové přiznání online 14. února 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA   Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v březnu uskuteční 54 výjezdů do vybraných obcí, aby občanům usnadnili podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023. Finanční úřad zřizuje k této problematice také speciální informační linku. Informační linka na tel. čísle 596 651 177 bude v provozu od 4. března do 2. dubna v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 ...

OZNÁMENÍ OBČANŮM – ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ NEBUDE V PONDĚLÍ 5. 2. 2024 OD 12 HODIN PŘÍTOMNA ÚČETNÍ OBCE 5. února 2024

HOTOVOSTNÍ PLATBY JE MOŽNÉ USKUTEČNIT VE STŘEDU 7. 2. 2024. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 24. ledna 2024

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1/2024 20. ledna 2024

Vyvěšeno dne: 20. 1. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 10. 1. 2024 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 1/2024 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 starostou obce ...

Informace pro občany – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 19. ledna 2024

Středa31. lednaje posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024. Finanční úřad proto od 22. ledna do 2. února rozšiřuje úřední hodiny, v nichž lze získat pomoc specialistů. Přiznání lze v tomto obdobína všech územních pracovištíchpodat nebo osobně konzultovat od pondělí do čtvrtka od 08:00 do 17:00 hodin a ...

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ DNE 17. 1. 2024 NEBUDE OD 13 HODIN PRO VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÝ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 17. ledna 2024

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ DNE 17. 1. 2024 NEBUDE OD 13 HODIN PRO VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÝ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 12 10. ledna 2024

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2024 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 12 ze dne 30. 12. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starosotu obce Heřmanovice č. 11 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření č. 12 starostou obce ...

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č . 8/2023 – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 3. ledna 2024

Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov T: 951 421 242 F: 951 421 241 10 OS : dkkdkdj aopkcr@nature.cr www.nature.cr NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0103/US/2023-7 VYŘIZUJE: Mgr. Tomášková 1292527221_1_oop_vlk_29122023

Krátkodobá uzavírka provozovny pošty Heřmanovice 3. ledna 2024

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 16. 1. 2024 z technických důvodů – přerušení dodávky elektřiny od 8:00hod. do 16:00hod.   Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty Vrbno pod Pradědem na adrese Jesenická 256/12, 79326 v rámci otevírací doby:     Den v týdnu Standardní HpV Pondělí 10:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00 Úterý 08:00 – 12:00 / 13:00 ...

ČEZ – UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č. 110060929967 dne 16. 1. 2024 od 8:00 do 16:00 hodin 27. prosince 2023

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Heřmanovice (okres Bruntál) č. p. 1, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 99, 103, 104, 131, 132, 135, 136, 137, 224, 236, 286, 347, 348, 350, 358, 394, 415, 437, 441, 454, 462, 463, 472, 473, 478, 500, 507, 520, 535, č. ev. 12, ...

SVOZ ODPADŮ O SVÁTCÍCH 26. prosince 2023

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 28. 12. 2023.   SVOZ 25. 12. 2023 NEBUDE.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7 ze dne 11. 12. 2023 22. prosince 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 7, konaného dne 11. 12. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2024 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.7, konaného dne 11. 12. 2023 – Příloha 2 -Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2025-2026 Usnesení ze zasedání zastupitelstva ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 11 20. prosince 2023

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 11 ze dne 11. 12. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření zastupitelstvem obce Heřmanovice č. 11 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření č. 11 zastupitelstvem obce ...

Schválený rozpočet obce na rok 2024 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2025-2026 20. prosince 2023

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2024 a rozpočtový výhled na roky 2025-2026 na ZO č. 11 dne 11. 12. 2023 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí ...

SMLOUVA O VÝPŮJČCE s DSO Mikroregion Krnovsko 20. prosince 2023

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023 Podepsaná smlouva schválená na 7. zasedání obce dne 11.12.2023 a Valnou hromadou DSO Mikroregionu Krnovsko svým usnesením č. 9/68 ze dne 21. 9 . 2023 – Smlouva ke stažení: Smlouva_o_vypujcce_11-12-2023.pdf

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI, SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O VÝPŮJČCE – SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 20. prosince 2023

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023 Podepsaná smlouva schválená na 7. zasedání obce dne 11. 12. 2023 a Valnou hromadou DSO Mikroregionu Krnovsko svým usnesením č. 8/68 ze dne 21. 9 . 2023 – Smlouva ke stažení: dnfv_hermanovice_11_12_2023.pdf

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE s DSO Mikroregion Krnovsko 20. prosince 2023

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023 Podepsaná smlouva schválená na 7. zasedání obce dne 11.12.2023 a Valnou hromadou DSO Mikroregionu Krnovsko svým usnesením č. 7/68 ze dne 21. 9 . 2023 – Smlouva ke stažení: smlouva_o_dotaci-dso_hermanovice_11-12-2023.pdf

Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé rok 2024, aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 20. prosince 2023

Vyvěšeno dne: 20. 12. 2023 Schválený rozpočet MRK – závazné ukazatelé, rok 2024 byl schválen 69. Valnou hromadou MRK dne 7. 12. 2023, č. usnesení 8/69. mrk-schvaleny_rozpocet-zavazne_ukazatele_2024.pdf Schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2025 byla schválena 69. Valnou hromadou dne 7. 12. 2023, č. usnesení 9/69. mrk-chvalena_aktualizace_strednedobeho_vyhledu_2025 .pdf Schválený  střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 byla schválen 69. Valnou ...

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ NÁVRHU ÚP HOLČOVICE A O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU HOLČOVICE 15. prosince 2023

Naše čj.: KRNOOVZP-166919/2023 jira Naše sp. zn.: OVZP-30504/2023-jira 326.1 A/10 Vyřizuje: Jiras Martin, Ing. Telefon: 554 697 712 E-mail: mjiras@mukrnov.cz Datum: 13. 12. 2023   Veřejné projednání návrhu územního plánu HOLČOVICE s odborným výkladem se koná dne 17. ledna 2024 od 15:00 hod. v obecním domě v Holčovicích, č. p. 241.   Návrh územního plánu Holčovice spolu s vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území ...

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU HEŘMANOVICE O SVÁTCÍCH 15. prosince 2023

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE OBECNÍ ÚŘAD HEŘMANOVICE BUDE Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ V TERMÍNU OD  20. 12. 2023 DO 3. 1. 2024  PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICE NA ROK 2024 – POZOR ZMĚNA 7. prosince 2023

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2024 POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2024: Kč 1.000,- Kč/osoba občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy Kč 1.000,- Kč/nemovitost za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt Variabilní symbol pro úhradu ...

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice 3. prosince 2023

se koná 11. 12. 2023 v 18.00 hod v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Záchrana dřevouhelné pece Drakov 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2024 a rozpočtových výhledů na léta 2025 a 2026 6. Rozpočtová opatření 7. Pronájmy obecních ...

Návrh rozpočtu obce na rok 2024 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2025-2026 26. listopadu 2023

Vyvěšeno dne: 26. 11. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2024 a výhled na roky 2025-2026 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 ...

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošty Heřmanovice dne 5. 12. 2023. 23. listopadu 2023

Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 5. 12. 2023 z technických důvodů – přerušení dodávky elektřiny od 8:00hod. do 16:00hod.   Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty Vrbno pod Pradědem na adrese Jesenická 256/12, 79326 v rámci otevírací doby: Pondělí 10:00 – 12:00 / 13:00 – 18:00 Úterý 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00 Středa 10:00 ...

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na 2025 a 2026 20. listopadu 2023

Vyvěšeno dne: 20. 11. 2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu na roky 2025-2026 Návrh rozpisu rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok MRK-Rozpis položky 4121 – členské příspěvky obcí na rok 2024 Návrh rozpočtu – návrh altualizace střednědobého výhledu na rok 2025 MRK- návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU – 26. až 28. 10. 2023 27. října 2023

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU PROBĚHNE VE DNECH 26. AŽ 28. 10. 2023 KONTEJNER PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDE PŘISTAVEN U BÝVALÉHO OBECNÍHO ÚŘADU (U POŠTY) DO TOHOTO KONTEJNERU MŮŽETE ODKLÁDAT: nábytek, sanitu (vany, toaletní mísy) koberce, linoleum, rámy oken a dveří. POZOR zdivo a suť jsou odpady stavební, nelze je tedy odkládat !!! DO KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD NEODKLÁDAT: tabulové sklo a zrcadla, ...

DNES VE ČTVRTEK 26. 10. 2023 JE OBECNÍ ÚŘAD Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ OD 12 HODIN UZAVŘEN. 26. října 2023

DNES VE ČTVRTEK 26. 10. 2023 JE OBECNÍ ÚŘAD Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ OD 12 HODIN UZAVŘEN.

Veřejná vyhláška – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vyznačení uzavírky a objízdné trasy, v rámci realizace stavby: „Oprava povrchu silnice II/452 Karlovice – Jelení“ 24. října 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál Ze dne: 05.10.2023 Čj: MUBR/162946-2023/Dra Sp.zn. OŽP-41298/2023/Dra Vyřizuje: Bc. Adriana Drápalová Email: Adriana.Drapalova@mubruntal.cz Telefon: 554 706 117, 725 345 512 Datum: 19.10.2023 Uzavírka Karlovice – Jelení – Veřejná vyhláška Uzavírka Karlovice – Jelení rozhodnutí Uzavírka Karlovice – Jelení – situační výkres

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 9 15. října 2023

Vyvěšeno dne: 15. 10. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 9 ze dne 25. 9. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření zastupitelstvem obce Heřmanovice č. 9 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření č. 9 zastupitelstvem obce ...

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6 ze dne 25. 9. 2023 15. října 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 6, konaného dne 25. 9. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.6, konaného dne 25. 9.2023 – Příloha 1 – Komunity a energetika: obce v roli klíčového hráče pro rozvoj komunitní energetiky Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.6, konaného dne 25. 9.2023 – Příloha 2 -Schválené rozpočtového opatření ...

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Ochrana Vlka obecného 12. října 2023

Kaplanova 1931/1 148 00 Praha 11 – Chodov T: 283 069 242 F: 283 069 241 ID DS: dkkdkdj aopkcr@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0103/US/2023-2 VYŘIZUJE: Mgr. Tomášková PRAHA 22. 9. 2023 Vyhláška zde: verejna_vyhlaka_vlk_29_9_2023

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 11. října 2023

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 10 10. října 2023

Vyvěšeno dne: 10. 10. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 10 dne 2. 10. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 10 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 10 ...

DSO Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 2. října 2023

Manažer/manažerka Mikroregionu Krnovsko  Kvalifikační požadavky: SŠ vzdělání s maturitou; vzdělání v oblasti všeobecného zaměření (gymnázium), ekonomického zaměření, cestovního ruchu nebo regionální rozvoje výhodou zkušenost s dotačními tituly (krajské, národní, evropské) výhodou obecná znalost problematiky území mikroregionu Krnovsko, znalost MS Office, komunikativnost, flexibilita, schopnost pracovat pod tlakem a organizační schopnosti, ochotu dále se vzdělávat. Náplň práce: řízení a organizace činností spojených s chodem svazku; další administrativní činnosti dle potřeb ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2023 25. září 2023

Vyvěšeno dne: 25. 9. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 4/2023, schváleno schváleno Valnou hromadou MRK dne 21. 9. 2023, č. usnesení 4/68 je  zveřejněno  na elektronické úřední desce  MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRKa v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:  Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí  č. 29 v domě ...

Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – „Povolení výjimky ze zákazu použití chemického posypu“ na území CHKO Jeseníky, v rámci zimní údržby silnic v okrese Bruntál, a to na období v letech 2023/2024 a 2025/2026. 20. září 2023

AOPK ČR – RP Olomoucko oddělení SPRÁVA CHKO JESENÍKY Šumperská 93 790 01 Jeseník tel.: 607 236 592 ID DS: hwzdyhr e-mail: jeseniky@nature.cz www.olomoucko.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0148/OM/2023 – 5 VYŘIZUJE: Miloš Vlček DATUM: 19. září 2023 Rozhodnutí o výjimce dle § 43 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) ze zákazu provádět chemický ...

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. září 2023

se koná 25. 9. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO a hlavní informace k uplynulému období (Drakov, FVE, hřiště, les, MK a most, vodovod a další) 4. Dočasné statické zajištění dřevouhelné pece Drakov dle ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 8 14. září 2023

Vyvěšeno dne: 14. 9. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 8 ze dne 14. 9. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření schvaálené starostou obce Heřmanovice č. 8 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Rozpočtové opatření č. 8 schválené starostou obce ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 7 10. září 2023

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Schválené rozpočtové opatření č. 7 ze dne 10. 9. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 7 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření č. 7 starostou ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 6 10. září 2023

Vyvěšeno dne: 10. 9. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 6 ze dne 5. 9. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce Heřmanovice č. 6 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření č. 6 starostou obce ...

Obec Heřmanovice vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese. 4. září 2023

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 4. 9. 2023 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav v obecním lese. Výzva obce Heřmanovice ke stažení zde.

Vyhlášení veřejných zakázek na stránkách www.profilzadavatele.cz 1. září 2023

Instalace fotovoltaických systémů v obci Heřmanovice na objektech č.p. 131 (budova pošty) a Heřmanovice č.p. 471 (areál Zahrada, bývalá školka) ZÁCHRANA DŘEVOUHELNÉ VYSOKÉ PECE kulturní památky, r.č. ÚSKP ČR 30991/8-2454

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na prodej pozemku p. č. 4396/1 dle GP 22. srpna 2023

Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce prodat část pozemku p. č. 4396/1 dle GP, předmětem tohoto záměru je vyznačená část o ploše asi 118.37 m2, druh pozemku ostatní plocha. Jde o pozemek v k.ú. Heřmanovice. V Heřmanovicích dne 22. 8. 2023 Více zde: Vyhlaseni_zameru_obce_hermanovice_na_prodej_pozemku_8-2023.pdf

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Sil. č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. 57-003A (P4410) u obce Třemešná 21. srpna 2023

Čj.: MSK 111365/2023 Sp. zn.: DSH/14497/2023/Škr 280.4 S5 Vyřizuje: Ing. Jiří Škrabák Telefon: 595 622 370 Fax: 595 622 126 E-mail: posta@msk.cz Datum: 18.08.2023 Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydává toto opatření obecné povahy, kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/57 v místě žel. přejezdu ev. č. ...

Obecní úřad Heřmanovice informuje, že SBĚR ELEKTROODPADU proběhne ve středu 16. 8. 2023 od 9,00 hodin 10. srpna 2023

Sběr proběhne na ploše za bývalým obecním úřadem. Do elektroodpadu patří např.: – chladničky, mrazničky – pouze kompletní – nerozebrané! – televize, monitory, notebooky, velké tiskárny a kopírky – velká zařízení – pračky, sušičky, myčky trouby, sporáky, varné desky, svítidla, elektronické nástroje, hudební zařízení – malá zařízení – vysavače, mikrovlnky, ventilace, žehličky, konvice, fény, holicí strojky, váhy, hodinky, rádia, videokamery, ...

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM 20. července 2023

V   DOBĚ  OD   20. 7. 2023    DO   30. 7. 2023   JE    Z     PROVOZNÍCH     DŮVODŮ   PROVOZ     OBECNÍHO    ÚŘADU   OMEZEN

Vyhlášení Výzvy na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese 17. července 2023

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 17. 7. 2023 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese. Výzva obce Heřmanovice ke stažení zde.

V pondělí 17. 7. 2023 bude p. Janoštíková Zdeňka (účetní) do 12:00. 16. července 2023

V pondělí 17. 7. 2023 bude p. Janoštíková Zdeňka (účetní) do 12:00.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 5 ze dne 26. 6. 2023 15. července 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 5, konaného dne 26. 6. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.5, konaného dne 26. 6.2023 – Příloha 1 – Schválená Účetní závěrka za rok 2022 obce Heřmanovice Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č.5, konaného dne 26. 6.2023 – Příloha 2 – Schválený Závěrečný účet za rok 2022 Usnesení ...

ZÁKAZ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ, ZALÉVÁNÍ ZAHRÁDEK A MYTÍ AUTOMOBILŮ PITNOU VODOU Z OBECNÍHO VODOVODU 10. července 2023

Zákaz platí od 10. 7. 2023 do odvolání.

Obec Jindřichov – Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice 10. července 2023

Výzva ke stažení zde.

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 3. července 2023

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 27. 6. 2023 , č. usnesení 6/67. Je  zveřejněn  na elektronické úřední desce  MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRKa v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:  Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí  č. 29 v domě  Evropy  ...

Schválený Závěrečný účet za rok 2022 a Účetní závěrka za rok 2022 obce Heřmanovice 3. července 2023

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že schvalený Závěrečnéhy účet a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 na Veřejném zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice dne 26. 6. 2023 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 5 3. července 2023

Vyvěšeno dne: 3. 7. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 5 ze dne 26. 6. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření zastupitelstvem obce Heřmanovice č. 5 je zveřejněno na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Rozpočtové opatření č. 5 ze ...

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 29. června 2023

Žádost Muzea východních Čech v Hradci Králové, IČO 00088382, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové (dále také žadatel) ve věci povolení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ze zákazů daných ustanovením § 49 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu sběru, držení, pěstování a ...

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 5. 6. 2023 24. června 2023

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 1 – Rozpočtová opatření 3 a 4/2023 vzata na vědomí. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4, konaného dne 5. 6.2023 – Příloha 2 – Smlouva O Budoucí Smlouvě O ...

Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 3/2023 22. června 2023

Vyvěšeno dne: 22. 6. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření  Mikroregionu Krnovsko č. 3/2023, schváleno Správní radou  MRK  dne 20. 6. 2023, č. usnesení 3/117, je  zveřejněno  na elektronické úřední desce  MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRKa v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese:  Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí  č. 29 v domě  Evropy  – 2. patro  ...

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. června 2023

se koná 26. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2022 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022 včetně souhlasu a opatření 6. ...

OBEC HEŘMANOVICE společně s místní akční skupinou ROZVOJ KRNOVSKA REGION V POHYBU vás zve na poradenství – Nová zelená úsporám Light 17. června 2023

Poradenství v obci pro seniory a nízkopříjmové domácnosti. Kdy: 19. 6. 2023 v pondělí 10:00 – 14:00 Kde: Obecní úřad Heřmanovice 136 Poradci: Ing. Michal Heinrich Tel.: 734 229 493 Ing. Anna Vaverová Tel.: 774 513 025 nzul@maskrnovsko.cz Vyberte si z nabídky dotací: – Zateplení fasády – Zateplení stropu – Výměna oken – Solární ohřev vody – Zateplení střechy – Zateplení podlahy – Výměna vchodových dveří

Odpověď na Žádost o poskytnuti informací dle zákona č.106Sb., o svobodném přístupu k informacím 15. června 2023

106_odpoved_5-2023

Návrh závěrečného účtu Obce Heřmanovice a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 včetně příloh 6. června 2023

Vyvěšeno dne: 6. 6. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Návrh Závěrečného účtu a Účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2022 je zveřejněna na elektronické úřední desce obce Heřmanovice https://www.hermanovice.cz/ a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Heřmanovice 136, Heřmanovice 793 74, v kanceláři (1. patro). Návrh závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2022 ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 4 5. června 2023

Vyvěšeno dne: 5. 6. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 4 dne 31. 5. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 4 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 4 ...

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice 25. května 2023

se koná 5. 6. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO a informace k uplynulému období 4. Rozpočtová opatření 5. Energorozvody – smlouva o smlouvě budoucí 6. Česká pošta v obci 7. Žádosti o dotace a dary 8. Inovace ...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060892050 – Horní část obce (nad křižovatkou) 25. května 2023

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 6. 6. 2023 od 8:00 do 17:00 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy. Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie. Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat ...

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svolrodném přístupu k informacím 25. května 2023

Odpověď na Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svolrodném přístupu k informacím

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2023 24. května 2023

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby   PLATBY OPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 01.02.2023   POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2023: Kč 1.000,- Kč/osoba občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy Kč 1.000,- Kč/nemovitost za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci trvalý pobyt Variabilní symbol pro úhradu bankou či ...

Obecní úřad v Heřmanovicích bude mimořádně otevřen 8. 5. 2023 od 10 do 14 hodin 4. května 2023

VÁŽENÍ  SPOLUOBČANÉ (samozřejmě i chataři a ostatní návštěvníci naší obce), OZNAMUJEME  VÁM, ŽE  V PONDĚLÍ  8. 5. 2023   BUDE  OBECNÍ  ÚŘAD  HEŘMANOVICE   OTEVŘEN  PRO  VEŘEJNOST  V DOBĚ  OD   10  DO  14  HODIN 

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022 včetně příloh 2. května 2023

Vyvěšeno dne: 2. 5. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2022. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK). Obec ...

Veřejná vyhláška – Finanční úřad – daň z nemovitých věcí na rok 2023 24. dubna 2023

Ke stažení zde.

Česká pošta – informace o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošty Heřmanovice dne 25. 4. 2023 21. dubna 2023

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné krátkodobé uzavírce provozovny pošty Heřmanovice. Provozovna bude uzavřena na nezbytně nutnou dobu dne 25.4.2023 z technických důvodů – přerušení dodávky elektřiny od 8:00hod. do 17:00hod. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou pošty Vrbno pod Pradědem na adrese Jesenická 256/12, 79326 v rámci otevírací doby:   Den v týdnu Standardní HpV Pondělí 10:00 – ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023 7. dubna 2023

Vyvěšeno dne: 7. 4. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2023, schváleno Správní radou MRK dne 4. 4. 2023, č. usnesení 5/116, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion ...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060876887 dne 25. 4. 2023 od 8:00 do 17:00 4. dubna 2023

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Heřmanovice (okres Bruntál) č. p. 1, 3, 7, 10, 14, 16, 18, 23, 35, 37, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 52, 62, 64, 68, 72, 73, 77, 80, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 99, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 120, 122, 123, 131, 132, 135-139, ...

Úřední deska – Výběrová řízení 3. dubna 2023

Úřední deska – Výběrová řízení Název Na úřední desce od Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 3. 4. 2023 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva včetně potěžebních úprav a pěstební práce v obecním lese 3. 4. 2023 Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136, tímto dne 14. 11. 2022 vyhlašuje Výzvu na podání ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 3 3. dubna 2023

Vyvěšeno dne: 3. 4. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 3 dne 31. 3. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 3 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 3 ...

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 6. 3. 2023 30. března 2023

Na úřední desce vyvěšeno dne: 30. 3. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 1 – Rozpočtová opatření vzata na vědomí. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha ...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov 13. března 2023

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV   Váš dopis zn.: SSMSK/2023/04983/Ti Ze dne: 16.02.2023 Naše čj.: KRNOOVZP-26521/2023 bedn Naše sp. zn.: OVZP-6715/2023-bedn 632.1 S/5 Vyřizuje: Bednářová Lenka Telefon: 554697601 E-mail: lbednarova@mukrnov.cz Datum: 7. 3. 2023   OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný správní orgán ve věcech provozu ...

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060879404 dne 30. 3. 2023 od 8:00 do 16:00 v části obce Heřmanovice 9. března 2023

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Heřmanovice (okres Bruntál) – č. p. 435 Holčovice (okres Bruntál) část obce Holčovice – č. p. 60, 131, 136, 157, 160, 162, 167, 172, 179, 193, 198, 207, 209, 212, 220, 221, 231 část obce Komora – č. p. 2, 5-9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27, 32, 35, 36, 37, 40-46, ...

Obec Heřmanovice informuje o možnosti dovozu obědů 3. března 2023

Obec Heřmanovice ve spolupráci s obcí Holčovice nabízí našim občanům dovoz obědů do Heřmanovic. Cena 1 oběda činí 129 Kč. Pro další jednání, ať už se jedná o organizaci dovozu, úhradu dopravy obecním úřadem apod., potřebujeme zjistit váš zájem o tuto službu. Zájemci ať se hlásí na Obecním úřadě v Heřmanovicích, a to osobně nebo na telefonní čísla ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 2 28. února 2023

Vyvěšeno dne: 28. 2. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 2 dne 17. 2. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 2 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 2 ...

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice 25. února 2023

se koná 6. 3. 2023 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Žádosti o dotace a dary 6. Sociální služby (např. možnost obědů) 7. Kulturní akce 8. Pronájmy a pachty obecních pozemků 9. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání ...

Vyhlášení záměru obce Heřmanovice na pronájmy či pachty níže uvedených pozemků 17. února 2023

Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce pronajmout či propachtovat níže uvedené pozemky, a to za podmínek specifikovaných u jednotlivých pozemků. Záměr obce Heřmanovice na pronájmy či pachty je zde. Žádosti o pronájem nebo pacht níže uvedených pozemků obec přijímá do 5. 3. 2023. V Heřmanovicích dne 17. 2. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060879125 dne 10. 3. 2023 od 7:45 do 15:45 v části obce Heřmanovice 17. února 2023

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 10. 3. 2023 od 7:45 do 15:45. Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: Heřmanovice (okres Bruntál) č. p. 435 Holčovice (okres Bruntál) část obce Spálené č. p. 69, 73, 75, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 89, 93, 95, 197, 198, 202, 243, 254, 258 č. ev. 5, ...

Úřední hodiny a pokladna 8. února 2023

Úřad a obec: Adresa: čp. 136, 793 74 Heřmanovice tel: +420 554 612 635 IČO: 00295981 číslo účtu: 6927771/0100 web: www.hermanovice.cz e-mail účetní obcc: ucetni(„závináč“)hermanovice.cz ID datové schránky: gpsj2td   ÚŘEDNÍ  HODINY  PRO  VEŘEJNOST – POZOR ZMĚNA Pondělí: 8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00 Středa: 8:00 – 11:30, 13:00 – 16:00 případně dle telefonické dohody dle kontaktů Platby v hotovosti je možné provádět pouze v úřední hodiny pro ...

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022 1. února 2023

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023 30. ledna 2023

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2023, schváleno Valnou hromadou MRK dne 24. 1. 2023, č. usnesení 6/115. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, ...

Rozpočtové opatření obce Heřmanovice č. 1 30. ledna 2023

Vyvěšeno dne: 30. 1. 2023 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 18. 1. 2023 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. 1 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Schválené rozpočtové opatření starostou obce č. ...

Úřední deska – Volby 29. ledna 2023

Volba prezidenta České republiky 2023 – aktuální informace ke dni 29. 1. 2023 Vyvěšeno dne: 29. 1. 2022 Volba prezidenta republiky 2023 – výsledky 2. kola v obci Heřmanovice Výsledky 2. kola voleb v obci Heřmanovice ke stažení zde. Vyvěšeno dne: 23. 1. 2022 Volba prezidenta republiky 2023 2. kolo v obci Heřmanovice Termín a čas pro druhé kolo prezidentských voleb: – ...

Odvoz odpadů v Obci Heřmanovice mimořádně bude ve středu 25. 1. 2023 23. ledna 2023

Omlouváme se, vzhledem k mimořádné kalamitní situaci a nasazení veškeré techniky a lidí na odklízení sněhu proběhne svoz odpadů mimořádně ve středu 25. 1. 2023. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM – HOTOVOSTNÍ PLATBY 6. ledna 2023

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM, ŽE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ HOTOVOSTNÍ PLATBY DO POKLADNY OBECNÍHO ÚŘADU BUDOU PŘIJÍMÁNY OD 13. ÚNORA 2023.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN PRO VEŘEJNOST Z DŮVODU NEMOCI 4. ledna 2023

OZNÁMENÍ OBČANŮM Z DŮVODU NEMOCI SE MĚNÍ PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU HEŘMANOVICE DO 13.01.2023 PRO VEŘEJNOST TAKTO: ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST: PONDĚLÍ 8,00 – 11,30 12,30 – 17,00 ČTVRTEK 8,00 – 11,30 12,30 – 17,00 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ROZVOJ KRNOVSKA VE SPOLUPRÁCI S ENERGETICKÝM KONZULTAČNÍM A INFORMAČNÍM STŘEDISKEM (EKIS). VÁS ZVE K BEZPLATNÉ KONZULTACI K VÝZVĚ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – LIGHT 2. ledna 2023

TÉMA: MOŽNOSTI ZISKU DOTACE NA ZATEPLENÍ FASÁDY, STŘECHY, STROPU, PODLAH, VÝMĚNU OKEN, VCHODOVÝCH DVEŘÍ ATD. A VHODNOSTI TĚCHTO OPATŘENÍ PRO VÁŠ OBJEKT URČENO: VLASTNÍKŮM RODINNÝCH DOMŮ A TRVALE OBÝVANÝCH REKREAČNÍCH OBJEKTŮ, KTEŘÍ JSOU OHROŽENI ENERGETICKOU CHUDOBOU (senioři pobírající starobní důchod, osoby pobírající invalidní důchod III. stupně nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení) DATUM: 5.1.2023 od 13:00 hodin MÍSTO: Radniční restaurant, Hlavní náměstí ...

Schválený rozpočet obce na rok 2023 a Střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2024-2025 23. prosince 2022

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2023 a výhled na roky 2024-2025 na zastupitelstvo obce Heřmanovice 12. 12. 2022 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři ...

Rozpočtové opatření č. 4 obce Heřmanovice 23. prosince 2022

Vyvěšeno dne: 23. 12. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Schválené rozpočtové opatření č. 4 na ZO dne 12. 12. 2022 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 4 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova ...

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 12. 12. 2022 23. prosince 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 23. 12. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 2, konaného dne 12. 12. 2022 – Příloha ...

Úřední deska – Zásady, směrnice, ceníky 23. prosince 2022

Vyvěšeno dne: 23. prosince 2022 Aktualizovaná Směrnice obce o finanční kontrole schválena na ZO 12. 12. 2022 (Příloha 3) Aktualizovaná Směrnice obce o veřejných zakázkách schválena na ZO 12. 12. 2022 (Příloha 4) Vyvěšeno dne: 31. října 2022 Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanovice schválený na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 (Příloha 3) Vyvěšeno dne: 7. ...

Úřední deska – přehled dotací a příspěvků 23. prosince 2022

Úřední deska – přehled dotací a příspěvků Na úřední desce od Název 23. 12. 2022 Schválená smlouva na ZO 12. 12. 2022 o poskytnutí dotace na na úhradu výdajů „obnova kaple sv. Jeronýma v Heřmanovicích“ (příloha 9) 18. 11. 2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na částečné pokrytí neinvestičních nákladů základní školy v Holčovicích 2022 – Podespaná smlouva o ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2022 12. prosince 2022

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 4/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 2. 12. 2022 , č. usnesení 15/65. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion ...

Schválený rozpočet MRK na rok 2023 12. prosince 2022

Vyvěšeno dne: 12. 12. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Schválený rozpočet MRK na rok 2023 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 2.12.2022 , č. usnesení 13/65. Je zveřejněn v elektronické podobě na úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese : Mikroregion ...

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. prosince 2022

se koná 12. 12. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Z činnosti výborů 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 a rozpočtových výhledů na léta 2024 a 2025 6. Projednání a schválení směrnice o ...

Pomoc sociálních pracovníků v souvislosti se zvyšujícími se náklady na energie 28. listopadu 2022

Vzhledem k tomu, že lidé nyní dostávají předpisy nových zvýšených záloh za elektřinu a plyn na rok 2023, případně faktury s vysokými nedoplatky, mohou se obrátit na sociální pracovníky Měú Město Albrechtice při řešení této situace. Od 01. 10. 2022 se zvýšily normativní náklady (uznatelné náklady) u příspěvku na bydlení. ...

Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce na rok 2024-2025 27. listopadu 2022

Vyvěšeno dne: 27. 11. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že návrh rozpočtu na rok 2023 a výhled na roky 2024-2025 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 ...

Výzva obce Heřmanovice – hledáme pro Českou poštu pracovníka-pracovnici na naši poštu. 23. listopadu 2022

Česká pošta, s.p., hledá pro svou provozovnu v naší obci v budově starého úřadu na adrese Heřmanovice 131 člověka, který bude na poště pracovat, čímž se pro obec zajistí pokračování provozu pobočky České pošty, nástup by byl od 1. 1. 2023, nejdříve zkušební doba na 3 měsíce, potom smlouva do 31.12.2023, dále se prý uvidí. Pokud ...

Ohlášení k datovým schránkám 15. listopadu 2022

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2022 Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku ...

Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2023-2025 12. listopadu 2022

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2022 Návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu na roky 2024-2025 Návrh rozpisu rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2023 MRK-Rozpis položky 4121 – členské příspěvky obcí na rok 2023 MRK- návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2025

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10. listopadu 2022

Zprava ke stažení

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 31. října 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 31. 10. 2022 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni obecního úřadu Heřmanovice 136 Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 21. 10. 2022 – Příloha 3 – Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanovice

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 14. října 2022

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice se koná dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty. 6. Určení funkcí, pro které ...

Druhé předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice, které bylo schválené na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022 27. září 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Druhé předložené rozpočtové opatření na ZO obce Heřmanovice schválené na ZO dne 12. 9. 2022 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce ...

První předložené rozpočtové opatření obce Heřmanovice schvalené starostou, které bylo dané na vědomí na ZO č. 18 dne 12. 9. 2022 27. září 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ První předložené rozpočtové opatření na ZO, schválené starostou, které ZO vzalo na vědomí dne 12. 9. 2022 Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření brané na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí ...

Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 12. 9. 2022 27. září 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 27. 9. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. 9. 2022 – Příloha 1 – První RO z jednání, které ZO vzalo na vědomí Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 18, konaného dne 12. ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022 7. září 2022

Vyvěšeno dne: 7. 9. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 3/2022, schváleno Správní radou MRK dne 1. 9. 2022, č. usnesení 4/114. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní ...

Veřejné zasedání č. 18 zastupitelstva obce Heřmanovice 4. září 2022

se koná 12. 9. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Žádosti o dotace 6. Oprava místní komunikace 7. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 8. Prodeje a pronájmy pozemků 9. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny ...

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení 9. srpna 2022

Úřední deska – Veřejné vyhlášky, vyhlášení a nařízení Na úřední desce od Název 9. 8. 2022 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“ – č. j. MSK 82974/2022 Čj.: MSK 82974/2022 Sp. zn.: ÚPS/8360/2019/Sak 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch Hana Krupníková Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu 15. 7. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Oznámení vlastníkům lesa o místě ...

Schvalená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2021, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně opatření a zprávy o přezkoumání 10. července 2022

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou dokumenty: Schválená účetní závěrka obce Heřmanovice za rok 2021, Schválený závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2021 včetně opatření a zprávy o přezkoumání schválený na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 zveřejněny v ...

Rozpočtové opatření č. 2 obce Heřmanovice 10. července 2022

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Schválené rozpočtové opatření č. 2 na ZO č. 17 dne 27. 6. 2022 Obec Heřmanovice oznamuje, že Schválené rozpočtové opatření na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, ...

Rozpočtové opatření č. 1 obce Heřmanovice 10. července 2022

Vyvěšeno dne: 10. 7. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření č. 1, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 Obec Heřmanovice oznamuje, že rozpočtové opatření, které ZO vzalo na vědomí na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17 konaného dne 27. 6. 2022 je zveřejněn na elektronické ...

Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 27. 6. 2022 10. července 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 7. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného dne 27. 6. 2022 – Příloha 1 – schválená roční účetní závěrka obce Heřmanovice sestavená k 31. 12. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 17, konaného ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2022 1. července 2022

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 2/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 23. 6. 2022 , č. usnesení 9/64, je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, ...

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 včetně příloh 1. července 2022

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 byl schválen Valnou hromadou MRK dne 23. 6. 2022, č. usnesení 5/64. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, ...

Návrh rozpočtového opatření předložený p. Marií Poppeovou 26. června 2022

Vyvěšeno dne: 26. 6. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Návrh rozpočtového opatření předložený p. Marií Poppeovou. Obec Heřmanovice oznamuje, že Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Návrh rozpočtového opatření předložený p. Marií ...

Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 6. 6. 2022 26. června 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 26. 6. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. 6. 2022 – Příloha 1 – Návrh rozpočtového opatření č. 1 předložený p. Marií Poppeovou. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 16, konaného dne 6. ...

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. června 2022

se koná 27. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2021 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2021 včetně souhlasu ...

Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021 12. června 2022

Vyvěšeno dne: 12. 6. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021 Obec Heřmanovice oznamuje, že Návrh Závěrečného účtu obce Heřmanovice s přílohami za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Heřmanovice IČ 00295981 za rok 2021 je zveřejněn na elektronické úřední desce a v listinné podobě k ...

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021 včetně příloh 2. června 2022

Vyvěšeno dne: 2. 6. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2021. Je zveřejněn na elektronické úřední desce MRK https://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, Hlavní náměstí č. 29 v domě Evropy – 2. patro (kancelář MRK). Obec ...

Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice 23. května 2022

se koná 6. 6. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Obecně závazná vyhláška obce o ukončení pronájmu obecních pozemků k 31.12.2022 6. Záměry prodeje pozemků 7. Prodeje pozemků 8. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve ...

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 7. 3. 2022 7. dubna 2022

Na úřední desce vyvěšeno dne: 7. 4. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 15, konaného dne 7. 3. 2022 – Příloha 1 – Aktualizace č. 5 zásad prodeje pozemků na výstavbu RD v obci Heřmanovice ze dne 7. 3. 2022 Usnesení ze zasedání ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022 2. března 2022

Vyvěšeno dne: 2. 3. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 1/2022, schváleno Valnou hromadou MRK dne 24. 2. 2022, č. usnesení 2/113. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, ...

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice 27. února 2022

se koná 7. 3. 2022 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Zásady prodeje pozemků pro výstavbu RD 5. Stav pronájmu obecních pozemků 6. Rozpočtová opatření 7. Schválení darování těch částí pozemků, na nichž se nachází silnice III. ...

Formuláře ke stažení 31. ledna 2022

Formulář k ohlášení (registraci) k místnímu poplatku z pobytu Formulář k vyúčtování poplatku z pobytu Formulář k pronájmu pozemku Formulář ke koupi pozemku Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – formát PDF. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – formát DOC. Přiznání k místnímu poplatku ze psů – formát PDF. Přiznání k místnímu poplatku ze psů ...

Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2022, výhled na roky 2023-2024 a rozpočtové opatření č. 5 z roku 2022 10. ledna 2022

Vyvěšeno dne: 10. 1. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Obec Heřmanovice oznamuje, že schválený rozpočet na rok 2022, výhled na roky 2023-2024 a rozpočtové opatření č. 5 schálené na zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty ...

Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021 7. ledna 2022

Vyvěšeno dne: 7. 1. 2022 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Rozpočtové opatření Mikroregionu Krnovsko č. 6/2021, schváleno Valnou hromadou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 10/61. Je zveřejněno na elektronické úřední desce MRK http://www.mikroregionkrnovsko.cz/, taktéž na webových stránkách členských obcí MRK a v listinné podobě je k nahlédnutí na adrese: Mikroregion Krnovsko, ...

PLATBY POPLATKŮ PRO ROK 2022 V HOTOVOSTI LZE UHRADIT V POKLADNĚ OBECNÍHO ÚŘADU OD 10. ÚNORA 2022. 4. ledna 2022

Poplatky v obci Heřmanovice v roce 2022: Vývoz odpadu: Kč 1000,-/osoba/rok – obyvatelé s trvalým pobytem Kč 1000,- /rok – za nemovitost majitele, který nemá   v obci trvalý pobyt Variabilní symbol pro úhradu bankou 1340+č. popisné nebo evidenční   Poplatek za odběr vody: Kč 550,-/osoba/rok – obyvatelé s trvalým pobytem Kč 1100,-/rok – za nemovitost majitele, který nemá   v obci trvalý pobyt Variabilní symbol pro úhradu ...

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky 22. prosince 2021

Úřední deska – Obecně závazné vyhlášky Na úřední desce od Název 22. 12. 2021 Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 27. 11. 2021 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Heřmanovice – Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice č. 2/2021 o ...

Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů 22. prosince 2021

Vyvěšeno dne: 22. 12. 2021 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ Schválený rozpočet MRK na rok 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 Schválený rozpočet MRK na rok 2022 byl schválen 61. Valnou hromadou MRK dne 16. 12. 2021, č. usnesení 7/61. Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 byl schválen 61. Valnou hromadou dne 16. ...

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 13. 12. 2021 13. prosince 2021

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13. 12. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 – Příloha 1 – Schválený rozpočet obce Heřmanovice na rok 2022 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 14, konaného dne 13. 12. 2021 ...

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice 5. prosince 2021

se koná 13. 12. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2022 a rozpočtových výhledů na léta 2023 a 2024 5. Rozpočtová opatření 6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky ...

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25. října 2021

Zprava ke stažení

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 27. 9. 2021 14. října 2021

Na úřední desce vyvěšeno dne: 14. 10. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obcUsnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 13, konaného dne 27. 9. 2021 – Příloha 1 – Smlouva ...

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. září 2021

se koná 27. 9. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Schválení přijetí dotace z projektu – Drakov 5. Rozpočtová opatření 6. Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 7. Tranzitní ...

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 28. 6. 2021 19. července 2021

Na úřední desce vyvěšeno dne: 19. 7. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 12, konaného dne 28. 6. 2021 – Příloha 1 – Výchozí návrh cenové mapy obce Heřmanovice pro jednání ZO 28. 6. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice ...

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice 21. června 2021

se koná 28. 6. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31. 12. 2020 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2020 včetně souhlasu ...

Starosta obce Heřmanovice vyhlašuje záměr 14. června 2021

Návrh – Starosta obce Heřmanovice tímto vyhlašuje záměr obce Heřmanovice na právo stavby vodovodní přípojky přes obecní pozemek a VB – vyvěšeno dne 14. 6. 2021

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 19. 4. 2021 3. května 2021

Na úřední desce vyvěšeno dne: 3. 5. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 – Příloha 1 – Schválené rozpočtové opatření 1/2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 11, konaného dne 19. 4. 2021 – Příloha 2 ...

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice 11. dubna 2021

se koná 19. 4. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Rozpočet Mikroregionu Krnovsko 6. Zřízení věcného břemene 7. Cenová mapa, prodeje a pronájmy pozemků 8. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Sčítání lidu – pomoc s on-line sčítáním 28. března 2021

Vážení spoluobčané, od 27. 3. 2021 bude probíhat sčítání lidu. Bližší informace jsou zveřejněny na našich webových stránkách a na úřední desce. Nabízíme vám pomoc při vyplňování on-line dotazníku. On-line sčítání bude probíhat od 27. 3. do 11. 5. 2021. Každý z Vás má možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. K dispozici bude ...

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 – SČÍTÁNÍ LIDU 24. března 2021

OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE Zprava ke stažení Aktuální informace o sčítaní lidu 24. 3. 2021: Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst Část obce Heřmanovice v obci Heřmanovice Sčítací komisaři Martin Pospíšil Číslo průkazu: 90-07-03019 Čísla sčítacích obvodů 79007005 Seznam objektů Hana Lukáčová Číslo průkazu: 90-07-07366 Čísla sčítacích obvodů 79007038 Seznam objektů 79007017 Seznam objektů Kontaktní ...

Informace pro občany – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 2. března 2021

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava Tel.: 596 651 302 Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května 2021. ...

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice konaného dne 25. 1. 2021 10. února 2021

Na úřední desce vyvěšeno dne: 10. 2. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 10, konaného dne 25. 1. 2021 – Příloha 1 – Schválený rozpočet na rok 2021 (včetně návrhu a plnění za předcházející rok) a STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2022-2023 Usnesení ze zasedání ...

Úřední deska – Usnesení zastupitelstva 10. února 2021

Úřední deska – Usnesení zastupitelstva obce Na úřední desce od Název 30. 3. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. 2023 – Příloha 1 – Rozpočtová opatření vzata na vědomí. Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice č. 3, konaného dne 6. 3. ...

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice 17. ledna 2021

se koná 25. 1. 2021 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021 a rozpočtových výhledů na léta 2022 a 2023 5. Žádost o dotaci Holčovice 6. Prodeje a pronájmy pozemků 7. ...

POPLATKY V OBCI HEŘMANOVICÍCH NA ROK 2021 5. ledna 2021

Číslo účtu: 6927771/0100 pro všechny poplatky a platby  PLATBY POPLATKŮ A SLUŽEB MIMO NÁJMŮ BYTŮ PROSÍME PROVÁDĚJTE OD 1. 2. 2021   POPLATEK ZA VÝVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU na rok 2021: Kč 700,- Kč / osoba – občané s trvalým pobytem v obci po uplatnění úlevy Kč 1000,- Kč / nemovitost – za rok a objekt u majitelů, kteří nemají v obci ...

Informace FÚ MSK pro občany k dani z nemovitostí 4. ledna 2021

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava Tel.: 596 651 302 Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli tomu na finanční úřad, raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím, vkládejte do sběrných boxů. Zprava ke stažení

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 je OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN 26. října 2020

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020 je OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN

OZNÁMENÍ O OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY PRO VEŘEJNOST 13. října 2020

Vážení spoluobčané, v souladu s usnesením vlády č. 398/2020 Sb. je s účinností od úterý 13.října do 2.11.2020 omezen provoz Obecního úřadu Heřmanovice pro veřejnost. Úřední hodiny platí následovně: Pondělí: 8,00 – 13,00 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel.603 874 905) Středa: 8,00 – 13,00 hodin po předchozí telefonické domluvě (tel.603 874 905) Hotovostní platby a další záležitosti je možno ...

ČEZ Distribuce – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 21. září 2020

Zprava ke stažení

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 6. srpna 2020

Seznam plánovaných odstávek v období od 05.08.2020 05.08.2020 (07:45 – 17:30) – plánovaná odstávka č. 110060720138 Heřmanovice – Heřmanovice, okres Bruntál Heřmanovice 20, 25, 30, 34/30, 164, 167, 178, 179, 181, 185, 254, 280, 295, 307, 311, 381 , 399, 408, 453,474, 477, 533, 755, E4 07.08.2020 (07:45 -17:30)- plánovaná odstávka č . 110060720161 Heřmanovice – Heřmanovice, okres Bruntál Heřmanovice 20, 25, 30, ...

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. července 2020

se koná 27. 7. 2020 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2019 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2019 včetně souhlasu a opatření 6. ...

Výroční zpráva Obce Heřmanovice o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019 22. června 2020

Zprava ke stažení

UPOZORNĚNÍ 15. května 2020

S platností od pondělí 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu v době od 8,30 do 12,00 a od 13,30 do 16,30 hodin. Jedná se hlavně o služby podatelny, plateb v hotovosti v pokladně.                                                                                                                                             Projednat případné další záležitosti osobně nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Telefonické kontakty: Obecní úřad  tel. č.  ...

Obec Heřmanovice sděluje, 14. května 2020

že akce „Filmový večer s hudební tématikou – slavné osobnosti“, která je v Občasníku č. 7 plánována na sobotu 16. května 2020 v 17 hodin v přízemí v šoltéství, se vzhledem k aktuálnímu stavu v České republice NEKONÁ. Předpokládáme, že akce se bude konat v náhradním termínu. V Heřmanovicích 14. 5. 2020 RNDr. Hynek Sekanina, místostarosta obce

Poplatky v Heřmanovicích 2020 1. května 2020

Číslo účtu obce Heřmanovice: 6927771/0100 Poplatek za vývoz komunálního odpadu: Kč 450,–      občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok Kč 750,-        majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:  1340… + popisné nebo evidenční číslo Poplatek za psa: Kč 50,– Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho majitele Variabilní symbol pro úhradu bankou na ...

UPOZORNĚNÍ OBCE HEŘMANOVICE 15. dubna 2020

S platností od pondělí 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny pro veřejnost, a to vždy v pondělí a ve středu v době od 8,30 do 12,00 a od 13,30 do 16,30 hodin. Jedná se hlavně o služby podatelny, plateb v hotovosti v pokladně. Projednat případné další záležitosti osobně nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Telefonické kontakty: Obecní úřad –  telefon  554 612 635 Jan ...

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – oznámení 26. března 2020

Vláda přijala opatření, kterým umožnila daňovým subjektům podávat přiznání k příjmovým daním až do 1. července 2020 bez sankcí, je ze situace zřejmé, že tuto možnost nevyužije především početná skupina fyzických osob, kterým po odevzdání daňového přiznání a vyměření daně vznikne vratitelný přeplatek na daních z příjmů. Podatelny finančního úřadu jsou ...

Usnesení vlády č. 109-112 20. března 2020

109. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 110. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 111. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 112. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády č. 106-108 a Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 18. března 2020 a Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby 18. března 2020

106. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 107. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 108. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.

Usnesení vlády č. 97-99 a Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214 17. března 2020

96. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 97. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 98. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 99. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a ...

1/2020 – ROZHODNUTÍ hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež 17. března 2020

1/2020 – ROZHODNUTÍ hejtmana Moravskoslezského kraje, kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

Poplatky v Heřmanovicích 2020 16. března 2020

Poplatky v Heřmanovicích 2020 Číslo účtu obce Heřmanovice:      6927771/0100   Poplatek za vývoz komunálního odpadu: Kč 450,–   občané s trvalým pobytem v obci – osoba/rok Kč 750,–    majitelé nemovitostí, kteří nemají v obci trvalý pobyt – za objekt Variabilní symbol pro úhradu bankou na účet obce:   1340… + popisné nebo evidenční číslo   Poplatek za psa: Kč 50,– Kč 100,– za každého dalšího psa jednoho ...

Uzavření MěÚ Krnov pro veřejnost 16. března 2020

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM V pondělí 16. března 2020 od 8 hodin jsou z bezpečnostních důvodů uzavřeny všechny objekty Městského úřadu Krnov a Městské policie Krnov pro veřejnost. Provoz v následujících dnech bude upřesněn během dnešního dne. V provozu zůstávají veškeré standardní telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště MěÚ Krnov. Podání občanů lze činit prostřednictvím pošty, datových schránek nebo ...

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 16. března 2020

Finanční správa reaguje na aktuální situaci Tisková zpráva 15. března 2020 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/Financni_sprava_reaguje_na_aktualni_situaci-10454 Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Omezen bude i provoz pokladen. Konkrétní informace ...

MINISTERSTVO VNITRA ČR – Mimořádné opatření – Č. j. MV- 48168-2/0AM-2020 ze dne 13. března 2020 13. března 2020

MINISTERSTVO VNITRA ČR – Mimořádné opatření – Č. j. MV- 48168-2/0AM-2020 ze dne 13. března 2020 MINISTERSTVO VNITRA ČR – Mimořádné opatření – Č. j. MV- 48168-2/0AM-2020 ze dne 13. března 2020 – příloha

Usnesení a nařízení vlády ze dne 13. 3 2020 (Nařízení vlady 75, Usnesení vlády 76-81) 13. března 2020

Usnesení a nařízení vlády ze dne 13. 3 2020 – Nařízení vlady 75, Usnesení vlády 76-81 75. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 76. Usnesení vlády České republiky o ...

Úřední deska – ostatní 11. března 2020

Název Na úřední desce od MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ – Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem 11. 3. 2020 MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ – MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. března 2020

se koná 9. 3. 2020 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Obec Heřmanovice jako plátce DPH – vliv na ceny 5. Projednání a schválení zařazení území obce do území působnosti MAS Rozvoj Krnovska na období ...

Lidem bude pomáhat obálka v lednici 13. ledna 2020

Tato pomoc je určena především pro seniory, zdravotně postižené občany nebo osoby samostatně žijící. Jedná se především o situace, kdy v takové domácnosti zasahují zdravotníci, hasiči nebo policie. Problematickou situaci může vyřešit speciální obálka s osobními informacemi, kterou výše uvedené osoby umístí do lednice, o čemž budou informovat prostřednictvím samolepky/magnetky. Tu nalepí na viditelné místo, ...

Platby v hotovosti na rok 2020 (odpady, voda, …) lze uhradit na obecním úřadě od 23. ledna 2020. 3. ledna 2020

Platby v hotovosti na rok 2020 (odpady, voda, ...) lze uhradit na obecním úřadě od 23. ledna 2020.

Archiv obecně závazných vyhlášek 23. prosince 2019

Na úřední desce od Název 25. 11. 2019 Návrh Obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2. 12. 2016 Návrh obecně závazné vyhlášky obce o ...

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. prosince 2019

se koná 9. 12. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtových výhledů na léta 2021 a 2022 6. Projednání a schválení ...

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. září 2019

se koná 23. 9. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 5. Obecní pozemky (záměry, prodeje) 6. Obecní byty (projednání žádostí) 7. Odpad a jeho svoz 8. Projednání obdržených podnětů (kamionová doprava přes ...

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. června 2019

se koná 27. 6. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce Heřmanovice sestavené k 31.12.2018 5. Projednání závěrečného účtu obce Heřmanovice za rok 2018 včetně souhlasu a opatření 6. ...

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice 27. května 2019

se koná 3. 6. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájeni a schváleni programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usneseni z minulého ZO 4. Projednaní roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31. 12. 2018 5. Projednaní závěrečného učtu Mikroregionu Krnovsko za rok 2018 6. Veřejnoprávní smlouvy, žádosti o ...

Veřejná vyhláška – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 23. dubna 2019

Čj.: 2013839/19/3200-11460-803051 Zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2010229/19/3200-11460-803051 – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 15. března 2019

ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0150/US/2018-2 – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 2

Výzva k podání nabídky na odkup dříví 8. března 2019

https://www.hermanovice.cz/uredni_deska/vyzva_k_podani_nabidky_na_odkup_dreva.pdf

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice 24. února 2019

se koná 4. 3. 2019 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření 5. Místní komunikace 6. Prodeje a pronájmy obecních bytů 7. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

MĚSTO PŘÍBOR – OZNÁMENÍ o konání veřejného licitačního řízení 4. února 2019

Více zde: 642024900_1_oznameni_o_konani_verejneho_licitacniho_rizeni_-_pribor.pdf

Oznámení o zahájení řízení o zařazení do sítě místních komunikací veřejnou vyhláškou 14. ledna 2019

Celý dokument ke stažení zde.

Platby v hotovosti na rok 2019 (odpady, voda, nájmy apod.) se přijímají na obecním úřadě od 21.ledna 2019. 13. ledna 2019

Platby v hotovosti na rok 2019 (odpady, voda, nájmy apod.) se přijímají na obecním úřadě od 21.ledna 2019.

Veřejná vyhláška – zveřejňuje na vědomí usnesení vydané podle § 156 správního řádu poznamenané do spisu: Usnesení – opravuje zřejmé nesprávnosti 19. prosince 2018

Čj: MSK 172888/2018 DSp. zn.: ÚPS/34538/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková Odbor: Odbor územního plánování a stavebního řádu Telefon: 595 622 552 Fax: 595 622 263 E-mail: posta@msk.cz Datum: 12. 12. 2018 Usnesení Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel zásad územního rozvoje podle § 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ...

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice 2. prosince 2018

se koná 10. 12. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019 a rozpočtových výhledů na léta 2020 a 2021 6. Žádosti o dotace ...

Veřejná vyhláška – Zveřejnění opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 16. listopadu 2018

Čj: MSK 155221/2018 Sp. zn.: ÚPS/31447/2018/Vin 326.1 A10 Vyřizuje: Ing. arch. Beata Vinklárková Telefon: 595 622 552 Fax: 595 622 263 E-mail: posta@msk.cz Datum: 7. 11. 2018 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel podle § 5 odst. 1 a 2 a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ...

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu územní studie krajiny pro správní obvod ORP KRNOV (doručení veřejnou vyhláškou) 16. listopadu 2018

Městský úřad Krnov, odbor výstavby, jako pořizovatel územně plánovacího podkladu – Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Krnov – tímto o z n a m u j e, že v pondělí 10. prosince 2018 od 15:30 hod. se uskuteční veřejné projednání návrhu územní studie krajiny v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově. Vlastní dokument zde.

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 25. října 2018

se koná dne 5. 11. 2018 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 4. Určení ověřovatelů zápisu. 5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty. 6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni. 7. Volba starosty. 8. ...

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 4. října 2018

Více zde: nabidka_pozemku_k_pronajmu_4_10_2018.pdf

Veřejné zasedání č. 17 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. září 2018

se koná 25. 9. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření 5. Obecní les – aktuální stav 6. Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice 7. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

ČEZ Distribuce, a. s. – UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 10. září 2018

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a ...

VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 13. srpna 2018

Čj: MSK 115805/2018 Datum: 9. srpna 2018 Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle čl. 4 nařízení Moravskoslezského kraje č. 1/2017 ze dne 11. 4. 2017, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů VYHLAŠUJE DOBU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRŮ NA ÚZEMÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 598390473_1_01_vyhlaseni

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 6. srpna 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Veřejná vyhláška – doručení – Návrh zadání územního plánu Heřmanovice 23. července 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – Doručení – NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEŘMANOVICE Městský úřad Krnov, odbor výstavby jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Heřmanovice, doručuje dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „stavební zákon“), návrh zadání Územního plánu Heřmanovice (dále jen „návrh ...

Uveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018 12. července 2018

Uveřejnění potřebného počtu podpisů voličů na peticích pro nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů podle § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Veřejné zasedání č. 16 zastupitelstva obce Heřmanovice 20. června 2018

se koná 28. 6. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31. 12. 2017 5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně souhlasu a opatření 6. ...

Veřejné zasedání č. 15 zastupitelstva obce Heřmanovice 19. března 2018

se koná 26. 3. 2018 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Připravované investiční akce (Chodník II, vodovod) 5. Současné dotační možnosti 6. Pracovní Návrh zadání územního plánu obce Heřmanovice 7. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ 8. ledna 2018

Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Rozpočet obce 2018, Rozpočtová opatření 2018 a Střednědobý výhled 2019-2020, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, ...

Veřejné zasedání č. 14 zastupitelstva obce Heřmanovice 11. prosince 2017

se koná 18. 12. 2017 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 a rozpočtových výhledů na léta 2019 a 2020 6. Žádosti o dotace ...

Obecní úřad v Heřmanovicích upozorňuje na povinnost uzavřít nájemní smlouvu na hrobové místo a uhradit nájemné. 27. října 2017

(dle zásad a ceníku schváleného Zastupitelstvem obce Heřmanovice dne 25. 4. 2016). Smlouvu lze uzavřít v úřední dny na Obecním úřadě v Heřmanovicích (pondělí – středa) nebo po telefonické dohodě v ostatních pracovních dnech. Telefon OÚ: 554 612 635 Mobil:605 852 059

Veřejné zasedání č. 13 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. září 2017

se koná 25. 9. 2017 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení II. střednědobého plánu sociálních služeb Albrechticka 2017 – 2020 a příspěvku na mzdu koordinátora 5. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 6. Prodeje ...

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ 18. července 2017

Obec Heřmanovice oznamuje, že v souladu se Zákonem č.250/2000 Sb. jsou schválené dokumenty: Závěrečný účet obce Heřmanovice za 2016, zveřejněny v elektronické podobě na stránkách obce www.hermanovice.cz v rubrice: Úřední deska – Rozpočet a závěrečné účty obce a mikroregionů. V listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři účetní obce na adrese: Heřmanovice 136, 79374 (budova OÚ). Zveřejněno: 18.7.2017

Veřejné zasedání č. 12 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. června 2017

se koná 27. 6. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2016 5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2016 včetně souhlasu a opatření 6. Projednání ...

Státní pozemkový úřad – Oznámení o zamýšleném převodu 28. března 2017

Více zde: vyzva133789.pdf

Veřejné zasedání č. 11 zastupitelstva obce Heřmanovice 13. března 2017

se koná 21. 3. 2017 v 18.00 hod. v nové zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 136 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Rozpočtová opatření a rozpočet 5. Záležitosti obecního lesa 6. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 7. Prodeje a pronájmy pozemků 8. Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny ...

Veřejné zasedání č. 10 zastupitelstva obce Heřmanovice 13. prosince 2016

se koná 21. 12. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Pořízení aktualizovaného plánu obce 5. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 a rozpočtových výhledů na léta 2018 a ...

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 2. listopadu 2016

Více zde: pozemky-hermanovice-11-2016.pdf

Veřejné zasedání č. 9 zastupitelstva obce Heřmanovice 31. října 2016

se koná 9. 11. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání obdržených žádostí o dotace a dary z rozpočtu obce, rozhodnutí o žádostech a schválení příslušných veřejnoprávních smluv 5. Projednání a schválení vyhlášky obce ...

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu 12. října 2016

Více zde: vyhlaseni_platnosti_obnoveneho_katastralniho_operatu.pdf

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 5. srpna 2016

Více zde: 390350131_0_44538380010_831_OO62014_obnova311.pdf

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 3. srpna 2016

Více zde: nabidka_nepronajatych_pozemu_2016.pdf

Veřejná nabídka nemovitých věcí SPÚ k náhradním restitucím 2. srpna 2016

Více zde: 29.007.2016_priloha.pdf

Veřejné zasedání č. 8 zastupitelstva obce Heřmanovice 20. června 2016

se koná 28. 6. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení z minulého ZO 4. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2015 5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2015 včetně souhlasu a opatření 6. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu ...

Veřejné zasedání č. 7 zastupitelstva obce Heřmanovice 18. dubna 2016

se koná 25. 4. 2016 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Obecní hřbitov – řád, pronájmy 2. Rozpočtová opatření 3. Projednání a rozhodnutí o žádostech na příspěvky z rozpočtu obce (např. Studio STA o. p. s., Krnov, Přátelé Vrbenska …) 4. Záměry prodeje a pronájmu pozemků 5. Prodeje a pronájmy pozemků 6. Různé Zastupitelstvo obce ...

Veřejné zasedání č. 6 zastupitelstva obce Heřmanovice 3. prosince 2015

se koná 21. 12. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Územní plán obce – prodloužení platnosti 2. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření 3. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 a rozpočtových výhledů na léta 2017 a 2018 4. Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích 5. Multifunkční centrum obce – ...

Veřejné zasedání č. 5 zastupitelstva obce Heřmanovice 14. září 2015

se koná 21. 9. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Zásady stanovení cen vodného 2. Čerpání rozpočtu a rozpočtové opatření č. 3 3. Pronájem obecního stánku ve Sportovním areálu na hřišti k provozování sezónního občerstvení 4. Projednání a rozhodnutí o žádosti organizace Benjamínek Krnov o příspěvek z rozpočtu obce 5. Projednání a ...

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 14. září 2015

Více zde: 304308445_0_narizeni_c._8_mor_vceliho_plodu.pdf

Krajský úřad MSK – Stanovení konce doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 14. září 2015

Více zde: konec_obdobi_pozaru_304591658_0_g4073544.pdf

JEDNÁNÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VRBNO POD PRADĚDEM v pátek 2. 10. 2015 v 10:00 hod. 2. září 2015

V zasedací místnosti MěÚ Vrbno pod Pradědem – bližší INFO v příloze. Připomínky lze podávat prostřednictvím zastupitelstva naší obce.

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy – moru včelího plodu 19. srpna 2015

Více zde: 300698950_0_narizeni_c._7_mor_vceliho_plodu.pdf

Krajský úřad MSK – Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje 11. srpna 2015

Více zde: 297474307_1_vyhlaseni.pdf

Lesy české republiky – Zákaz kouření a rozdělávaní ohňů v lese 6. srpna 2015

Více zde: lesy_ceske_republiky_-_zakaz_rozdelavani_ohnu_v_lese.pdf

Státní pozemkový úřad – Nabídka nepronajatých pozemků 5. srpna 2015

Více zde: spz-9-2015.pdf pozemky-hermanovice-9-2015.pdf

Nařízení obce Heřmanovice 5. srpna 2015

Obecní úřad v Heřmanovicích vzhledem k přetrvávajícímu tropickému počasí a suchu s okamžitou platností do odvolání zakazuje všem uživatelům obecních vodovodů: – Používat vodu na zalévání zahrad, napouštění různých nádob a bazénů, umývání automobilů a jiných dopravních prostředků a techniky – Používat vodu na rozsáhlejší stavební práce. Nařízení obce Heřmanovice

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 8. července 2015

Obec Heřmanovice obdržela od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje veřejnou vyhlášku s názvem Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Tuto vyhlášku najdete na našem webu zde. Návrh se týká i území obce Heřmanovice, takže stojí zato se s ním seznámit a v souladu s možností, která je ...

Veřejné zasedání č. 4 zastupitelstva obce Heřmanovice 22. června 2015

se koná 29. 6. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Projednání a schválení roční účetní závěrky obce sestavené k 31.12.2014 2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně souhlasu a opatření 3. Projednání a schválení roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko sestavené k 31.12.2014 4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Krnovsko za ...

Hasiči upozorňují na povinnosti při vypalování, pálení porostů a klestí 28. března 2015

Jaro se blíží mílovými kroky a hasiči upozorňují na povinnosti vyplývající z platné legislativy. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické osoby. Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, ...

Veřejné zasedání č. 3 zastupitelstva obce Heřmanovice 16. března 2015

se koná 23. 3. 2015 v 18.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření 2) Zpráva o inventarizaci majetku obce 3) Multifunkční centrum obce – informace o aktuálním stavu 4) Projednání a schválení smlouvy o právu provést stavbu pro ČHMÚ (měření vydatnosti a teploty podzemních vod) 5) Záměry prodeje a pronájmu pozemků nezbytných pro ...

Veřejné zasedání č. 2 zastupitelstva obce Heřmanovice 29. listopadu 2014

se koná se koná 15. 12. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Čerpání rozpočtu obce, rozpočtová opatření 2. Inventarizace majetku včetně pozemků a vodních zdrojů, cenová mapa, doplnění Zásad prodeje a pronájmu pozemků 3. Multifunkční centrum obce – aktuální stav 4. Chodníky I – aktuální stav 5. Dodávka traktoru a služeb ...

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 31. října 2014

se koná dne 10. 11. 2014 v 18 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 4. Volba členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty. 5. Volba členů návrhové komise. 6. Určení ověřovatelů zápisu. 7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty ...

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 20. září 2014

se koná se koná 29. 9. 2014 v 17:30 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků 2) Prodeje a pronájmy pozemků 3) Uzavřená smlouva na chodník v obci – etapa I 4) Projednání závěru výběrového řízení na podzimní koupi traktoru s příslušenstvím 5) Rozpočtová opatření 6) Různé (první vybavení do šoltéství atd.) Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny ...

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. června 2014

se koná se koná 30. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Projednání a schválení roční účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2013 2) Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 včetně souhlasu a opatření 3) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 2. června 2014

se koná se koná 9. 6. 2014 v 18:00 hodin v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry prodeje a pronájmu pozemků 2) Prodeje a pronájmy pozemků 3) Ukončení rekonstrukce šoltéství a rozpočtová opatření 4) Aktualizace 1.střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Albrechticka na období 2014-2016 5) Veřejně prospěšné práce, různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 3. února 2014

se koná 11. 2. 2014 v 17.00 v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Schválení závěru financování rekonstrukce šoltéství. 2) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. prosince 2013

se koná 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Projednání a schválení vyhlášky obce o místních poplatcích 2) Projednání a schválení rozpočtu obce na r. 2014 3) Projednání a schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2015 a rok 2016 4) Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 28. listopadu 2013

se koná 5. 12. 2013 v 17.30 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Výběr poplatků za komunální odpad a za psy v letech 2010-2013 a přijetí navazujících opatření 2) Čerpání rozpočtu, rozpočtová opatření 3) Inventarizace majetku, finanční směrnice 4) Příprava aktualizované vyhlášky o místních poplatcích 5) Průběh rekonstrukce šoltéství včetně financování 6) Příprava rozpočtového výhledu a ...

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. září 2013

se koná 30. 9. 2013 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Závěrečný účet obce Heřmanovice za rok 2012. 2) Financování rekonstrukce šoltéství. 3) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 15. dubna 2013

se koná 24. 4. 2013 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry a prodeje obecních pozemků. 2) Rozpočet obce na rok 2013. 3) Převod pozemků do vlastnictví obce. 4) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 30. října 2012

se koná 5. 11. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry a prodeje obecních pozemků. 2) Převody pozemků do vlastnictví obce. 3) Rozpočtová opatření. 4) Zásady a postup prodeje uvolněných bytů obálkovou metodou. 5) Různé (rekonstrukce šoltéství). Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Volby do zastupitelstva kraje 28. srpna 2012

    Volby do krajského zastupitelstva 2012 – okrsek     Seznam volebních subjektů k volbám do krajského zastupitelstva 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 23. června 2012

se koná 27. 6. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry a prodeje obecních pozemků. 2) Bezúplatný převod pozemků na obec. 3) Rekonstrukce šoltéství na centrum vybavenosti. 4) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 21. února 2012

se koná 27. 2. 2012 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Prodeje obecních pozemků. 2) Rozpočet obce na rok 2012. 3) Investiční akce a projekty. 4) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 21. června 2011

se koná 28. 6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků. 2) Prodeje a pronájmy obecních pozemků. 3) Schválení výsledků hospodaření obce za rok 2010. 4) Různé (Den obce Heřmanovice, Drakov). Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva 21. února 2011

se koná 28. 2. 2011 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Aktualizace územního plánu obce. 2) Předkládané projekty a jmenování zástupce obce pro práci na PF SZIF. 3) Rozpočet obce na rok 2011. 4) Různé Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 10. prosince 2010

se koná 13. 12. 2010 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Příprava aktualizace územního plánu obce. 2) Komunitní projednání nejbližších plánovaných investičních akcí. 3) Obecní vyhláška o odpadech. 4) Rozpočtová opatření. 5) Různé (zimní prohrnování, akce k závěru roku). Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 13. září 2010

se koná 20. 9. 2010 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Komunitní plánování sociálních služeb 2) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků 3) Prodeje a pronájmy obecních pozemků 4) Různé (hospodaření obce). Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 1. července 2010

se koná 12. 7. 2010 v 17.30 hod.  v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry pronájmu a prodeje obecních pozemků 2) Prodeje a pronájmy obecních pozemků 3) Různé (Den obce Heřmanovice, Drakov, památky). Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 9. února 2010

se koná 15. 2. 2010 v 17.00 hod.v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: 1) Záměry pronájmů, záměry prodeje a prodej obecních pozemků 2) Pronájem obecní nemovitosti 3) Rozpočet obce na rok 2010 4) Různé. Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice 11. prosince 2009

se koná 16. 12. 2009 v 17.00 hod. v zasedací síni v budově obecního úřadu č.p. 131 Program: Záměry pronájmů a prodeje obecních nemovitostí Prodeje a pronájmy obecních pozemků Projekt Úprava pozemků pro novou výstavbu – rozpočtové opatření Různé (vyhláška o odpadech a další). Zastupitelstvo obce na zasedání zve všechny občany